Ponad 2,1 mld zł trafi do samorządów w województwie śląskim z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Gdzie trafią środki i na co zostaną przeznaczone?

O szczegółach związanych z podziałem środków w ramach programu mówili w trakcie konferencji prasowej marszałek Jakub Chełstowski i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. W spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści z regionu.

– To są największe środki w historii samorządu i efekt bardzo dobrej współpracy ze stroną rządową. To konkretne pieniądze na konkretne przedsięwzięcia, które poprawią jakość życia w regionie. Dzięki wsparciu uda się zrealizować inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, zdrowie, edukację czy turystykę. Dziękuję rządowi z premierem Mateuszem Morawieckim na czele i parlamentarzystom z regionu za ten program, z którego efektów będziemy wszyscy korzystać – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W skali kraju do samorządów trafi 23 mld zł. 2,1 mld zł to środki skierowane do województwa śląskiego. W tej puli najwięcej pieniędzy – 1,2 mld zł przeznaczone zostanie na inwestycje drogowe, 374 mln zł na projekty związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, 133 mln zł na inwestycje w turystykę, 80 mln zł na sport, a 78,7 mln zł na Odnawialne Źródła Energii.

– To ważny i dobry dzień dla regionu. Polski Ład wchodzi w decydującą fazę. Obok wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju, jedną z podstawowych spraw są inwestycje, bez nich trudno marzyć o rozwoju Śląska i Polski. Celem wsparcia jest poprawa jakości życia. To pierwszy etap programu, już wiemy że planowane są kolejne w całym kraju, te 23 mld zł, które trafią do prawie wszystkich gmin w Polsce znacząco poprawią jakość życia mieszkańców” – mówił Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Gdzie trafią środki?

  • Dąbrowa Górnicza otrzyma 20 mln zł na modernizację i przebudowę alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej,
  • Sosnowiec – ponad 61 mln zł na kompleksową przebudowę dróg,
  • Sławków – 6,65 mln zł na budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta oraz ponad 1,6 mln zł na rozbudowę drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej,
  • Wojkowice – 4,7 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
  • Zawiercie – 28,5 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych,
  • Będzin – po 5 mln na budowę centrum przesiadkowego w rejonie ul. Sportowej i ul. Małobądzkiej oraz modernizację dróg na os. Warpie, w rejonie ulic: Kielecka, Andersa, Przyjaźni i Rotmistrza W. Pileckiego,
  • Czeladź – 4,63 mln zł na kompleksową modernizację drogi gminnej – ulicy Ogrodowej
  • Jaworzno – blisko 30 mln zł na budowę instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych.

Ponadto dofinansowanie otrzymają: gmina Bobrowniki – 9,5 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu, gmina Irządze – 1,35 mln zł na budowę wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha oraz 4,56 mln zł na przebudowę drogi gminnej Nr DG 705025 S w miejscowościach Irządze, Zawada Pilicka, Zawadka długości 4,002 km, gmina Kroczyce – 5 mln zł na przebudowę dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Pieniądze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład trafią także do gminy Łazy – ponad 4,7 mln zł na poprawę, infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizacje sieci drogowej, gminy Mierzęcice – ponad 4,7 mln zł na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gminy Ogrodzieniec – ponad 4,7 mln zł na Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu – Serce Jury – Etap I oraz blisko 8 mln zł na zadanie „Serce Jury, Poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową”, gminy Psary – blisko 4 mln zł na budowę i przebudowę sieci wodociągowej, gminy Siewierz – ponad 3,8 mln zł na budowę drogi gminnej na ulicy Chabrowej, gminy Szczekociny – 7,5 mln zł na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647004 S nad torami PKP w miejscowości Przyłęk oraz powiat będziński – ponad 6 mln zł na przebudowę drogi powiatowej 4720S – ul. Odkrywkowa.