Na początku września poznaliśmy listę pozytywnie zweryfikowanych projektów w ramach czwartej edycji sosnowieckiego budżetu obywatelskiego. Jednym z projektów jest nasadzenie 116 drzew dla Sosnowca.

Poznaliśmy już listę pozytywnie zweryfikowanych projektów w ramach czwartej edycji sosnowieckiego budżetu obywatelskiego. W tym roku na realizację pomysłów mieszkańców samorząd przeznaczy 7,5 mln zł.

Spośród 126 wniosków, które walczyć będą o głosy mieszkańców, znalazł się jeden w pełni poświęcony sadzeniu drzew – „116 drzew dla Sosnowca”. Projekt ten został zgłoszony w 11 strefie konsultacyjnej (Niwka-Bobrek).

– Coraz większa presja inwestycyjna oraz zwiększona wycinka drzew, powoduje że w Sosnowcu oraz sąsiednich miastach, w szybkim tempie znikają zielone enklawy. W celu zrekompensowania strat konieczne jest wykonanie nowych nasadzeń drzew, szczególnie w miejscach niezagospodarowanych nieużytków – podkreśla Przemysław Bartos, autor projektu.

Jak zaznacza autor, projekt ten ma dwa zasadnicze elementy – społeczno-edukacyjny i proekologiczny. – Jednym z kluczowych elementów jest wykonanie i umieszczenie dwóch tablic edukacyjno-dydaktycznych. To dzięki nim mieszkańcy Sosnowca będą mieli okazję poznać historię dzielnicy Niwka oraz terenu, na którym zostaną posadzone drzewa, a także zapoznać się z charakterystyką nasadzonych drzew – dodaje Przemysław Bartos.

Skąd jednak pomysł na 116 drzew? Jak dowiadujemy się ze złożonego wniosku ma to znaczenie symboliczne. – Każde ze 116 drzew jest odpowiednikiem kolejnych rocznic w związku z nadaniem praw miejskich miastu. W bieżącym roku obchodzimy 115 rocznicę, a więc w przyszłym roku, gdyby projekt został zrealizowany upłynie 116 lat. W planie nasadzeń nie mogło więc zabraknąć drzewa, od którego wywodzi się nazwa miasta – wyjaśnia Bartos.

Wśród nasadzonych drzew dominować mają sosny (zwyczajna oraz czarna) jako znaki rozpoznawcze Sosnowca, a także buk czerwonolistny, grab pospolity, brzoza pożyteczna, głóg pośredni, jarząb szwedzki, kasztanowiec czerwony, miłorząb dwuklapowy i magnolia pośrednia lub purpurowa. Wybrane drzewa stanowią gatunki dobrze rosnące na terenach miejskich oraz spełniające funkcje ozdobne. Ponadto ich nasiona i owoce stanowią pokarm dla ptaków i drobnych ssaków (m.in. wiewiórek i popielic).

– Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki miasta, a w dalszej perspektywie także do poprawy jakości powietrza i mikroklimatu. W celu nadania trwałości i harmonii istniejącej zieleni, w nasadzeniach uwzględniono ozdobne odmiany drzew, w tym gatunków rodzimych. Jednocześnie projekt ukierunkowany jest na zwiększenie świadomości mieszkańców na kwestie ochrony środowiska oraz utrwalenie historii naszej dzielnicy, która niegdyś była rybacką osadą – uważa Przemysław Bartos.