W Sosnowcu 20 maja odbędą się największe w historii miasta obchody Światowego Dnia Pszczoły. Na ten dzień przygotowano liczne atrakcje i imprezy.

Światowy Dzień Pszczoły w Sosnowcu to kilkadziesiąt imprez na terenie całego miasta. Do akcji zgłosiły się niemal wszystkie instytucje działające na terenie Sosnowcu w celu pomocy pszczołom.

Dlaczego to wydarzenie jest ważne?

Pszczołom zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności na całym świecie. Te pożyteczne owady zapylają aż 77 proc. gatunków roślin, z których wytwarzane są produkty spożywcze roślinnego pochodzenia. Szacuje się, że gdy wymrą pszczoły ludzie wyginą zaledwie 4 lata po nich. A populacja pszczół w skali świata stale się zmniejsza.

Pszczela ścieżka

Sosnowiec jest jednym z czterech miast, które przystąpiło do edycji projektu BeePathNet, które działa na rzecz ochrony pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających.

– Światowy Dzień Pszczoły to najlepsza okazja do inauguracji sosnowieckiej pszczelej ścieżki. W miejskiej przestrzeni przygotowane są już dwie trasy: Mai i Gucia. Sosnowiecka Mediateka przygotowała szereg warsztatów, zajęć, konkursów a nawet akcje sadzenia roślin miododajnych n a terenie filii – informuje Anna Jedynka, pełnomocnik prezydenta Sosnowca i koordynatorka projektu.

– Z kolei Śląski Uniwersytet Medyczny przygotował wystawę poświęconą pszczelarstwu i apiterapii oraz warsztaty o tematyce apiterapii, apitoksynoterapii i apiterapii w kosmetologii. Warto zapisać się na spacer z przewodnikiem po parku bioróżnorodności – dodaje.

Eksperci alarmują o pojawieniu się Zespołu Masowego Ginięcia Pszczoły Miodnej. Choroba ta powoduje wymieranie całych pszczelich rodzin. W związku z tym już dziś dostrzegany jest spadek liczebności owadów zapylających, co powoduje straty w sektorze produkcyjnym i medycznym, a także ma fatalne skutki dla środowiska.