Rada gminy Psary podjęła uchwałę obniżającą czesne dla wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do gminnego żłobka.

Wcześniej, obniżenie miesięcznych opłat przysługiwało grupie rodziców dzieci do 3 roku życia biorących udział w projekcie „Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego”. W zaistniałej sytuacji, na wniosek wójta, radni podjęli uchwałę i dostosowali wysokość czesnego jakie obowiązuje wszystkie uczęszczające do placówki dzieci do poziomu opłat ponoszonych przez rodziców dzieci biorących udział w projekcie.

Z ulgi skorzystają rodzice dzieci, które są już wychowankami żłobka w okresie od lipca do grudnia, jak również rodzice nowej grupy w miesiącach od września do grudnia. Obniżenie opłat czesnego z 400 zł do 156 zł to nie jedyna korzyść wynikająca z udziału w projekcie, w ramach pozyskanych środków doposażone w sprzęty zostały sale zabaw, pojawiły się nowe zabawki i pomoce edukacyjne oraz zainstalowano dodatkowe wyposażenie placu zabaw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here