Wiosną przyszłego roku rozpocznie się budowa zielonych buspasów w ciągu ul. 3 Maja w Sosnowcu. To jednak nie koniec zmian w infrastrukturze autobusowo-tramwajowej.

O możliwości powstania buspasu w Sosnowcu informowaliśmy już kilkakrotnie. Jeszcze w ubiegłym roku mówiło się o możliwości przeznaczenia części jezdni dla pojazdów komunikacji miejskiej na ulicy Piłsudskiego. Do tego jednak nie doszło, bowiem ulica w kilku miejscach jest zbyt wąska.

Urzędnicy zatem zdecydowali się na budowę buspasów w centrum miasta. Modernizacja zakłada remont w obu kierunkach od skrzyżowania ul. 3 Maja/Piłsudskiego, do wiaduktu drogowego nad ul. 3 maja w ciągu ul Prusa i Blachnickiego, łącznie 4 km. Podkreślają oni, że chodzi o nadanie priorytetu komunikacji zbiorowej z wszystkich dzielnic miasta, głównie przy wjeździe do centrum.

Budowa buspasów została włączona do przygotowanego przez miasto unijnego projektu “Modernizacji infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych”. Częścią projektu są trwające w mieście remonty wybranych przejść podziemnych i kładek.

– W ramach projektu wyremontowane zostaną przejścia podziemne przy dawnej galerii Extravagance, basenie odkrytym, a także kładka dla pieszych na Środuli i wiadukt kolei piaskowej (pod ścieżkę rowerową). Dodatkowo zostanie zainstalowana winda pozwalająca na zjazd osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkiem z estakady na ul 3 maja – mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego magistratu.

Przy okazji przebudowane zostaną chodniki wzdłuż drogi, powstaną nowe miejsca postojowe i zatoki dla autobusów.

Buspas zostanie wybudowany na prawych pasach obecnej ul. 3 Maja. Projekt nie zakłada jej poszerzenia. Według dokumentacji buspasy będą miały zieloną nawierzchnię. Wstępnie wiadomo, że nie będą one służyły wyłącznie autobusom komunikacji miejskiej.

– Warunki i zasady korzystania z buspasów są właśnie w opracowaniu – dodaje Rafał Łysy.

Remont ul. 3 Maja rozpocznie się w przyszłym roku i wraz z budową buspasów potrwa do końca kwietnia 2018 roku.