Remont fragmentu ul. 3 Maja w Sosnowcu, z wlotem oraz tunelem tramwajowym, zostanie ukończony szybciej niż zakładały pierwotne plany. Prace na tym odcinku powinny być wykonane do końca roku.

W tym roku wykonano pierwszą część remontu ulicy 3 Maja (kierunek DK94) na wysokości tunelu tramwajowego. Wykonawca usunął zapadlisko, wzmocnił konstrukcję tunelu oraz wykonał nowe bariery. To były bardzo poważne i ważne prace, które pozwoliły na zabezpieczenie tej części tunelu na wiele lat. Pojawiła się także zupełnie świeża warstwa asfaltu na półkilometrowym fragmencie trzypasmowej jezdni. Koszt prac to 3,3 mln zł.

Dalsze prace, które miały być kontynuowane w przyszłym roku rozpoczną się w najbliższych tygodniach. Jest to możliwe dzięki pozyskanym przez miasto środkom z Funduszu Dróg Samorządowych. – Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków zdecydowaliśmy się na remont drugiej strony tunelu oraz nawierzchni prowadzącej do centrum Sosnowca. Tym samym cała ulica 3 Maja, która ma 5 kilometrów, będzie wyremontowana – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Najważniejszym zadaniem wykonawcy, którym jest firma Ambet, będzie wykonanie uszczelnienia przerw dylatacyjnych ścian oporowych tunelu, by woda nie wymywała gruntu nasypowego spod drogi. Wzmocnione zostanie podłoże pod jezdnią, by droga nie osiadała.

– W miejscu, gdzie tramwaj wjeżdża w tunel mamy łuk, na którym dochodzi do niebezpiecznych sytuacji wynikających ze zbyt szybkiej jazdy kierowców. Dlatego powstaną nowe gzymsy i zamontujemy wzmocnione bariery energochłonne wzdłuż ściany oporowej torowiska. Przebudowane zostaną również półki odciążające, czyli konstrukcja odpowiadająca za stabilność obiektu – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta miasta.

Po zakończeniu wszystkich prac ziemnych, ułożona zostanie nowa warstwa asfaltu na ponad 200-metrowym odcinku trzypasmowej drogi. Warte prawie 2 mln zł roboty powinny być wykonane do końca roku. – O utrudnieniach będziemy informować na bieżąco. W głównej mierze będą one polegać na zwężeniu jezdni – tłumaczy Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.