Przez dwa dni, 10 i 11 grudnia, nieprzejezdny będzie fragment ulicy 3 Maja w Sosnowcu, na wysokości tunelu tramwajowego. Wyłączenie z ruchu związane jest z rozpoczęciem przez wykonawcę kolejnych prac.

Zaplanowane na najbliższe dwa dni prace polegają na frezowaniu nawierzchni, regulacji urządzeń odwadniających, w tym studni kanalizacyjnych wraz z układaniem nowej nawierzchni bitumicznej. Kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Z myślą o nich wyznaczono objazd.

Objazd dla kierowców jadących przez DK94 od strony Dąbrowy Górniczej poprowadzony będzie ulicą Braci Mieroszewskich, aleją Blachnickiego, z której następnie wjedzie się na 3 Maja. Podobne rozwiązanie rekomendowane jest dla kierowców jadących DK94 od strony Katowic. W tym przypadku kierowcy mogą jeszcze skorzystać z wcześniejszego zjazdu z DK94 w kierunku ulicy Północnej i następnie ulicami Frankiewicza i Prusa dojechać do 3 Maja.

Przypomnijmy, w tym roku wykonano pierwszą część remontu ulicy 3 Maja (kierunek DK94) na wysokości tunelu tramwajowego. Wykonawca usunął zapadlisko, wzmocnił konstrukcję tunelu oraz wykonał nowe bariery. To były bardzo ważne prace, które pozwoliły na zabezpieczenie tej części tunelu na wiele lat. Pojawiła się także zupełnie świeża warstwa asfaltu na półkilometrowym fragmencie trzypasmowej jezdni. Koszt prac to 3,3 mln zł.

Dzięki pozyskaniu dodatkowych pieniędzy, w tym roku zostanie wyremontowana jezdnia po drugiej stronie tunelu. Najważniejszym zadaniem wykonawcy, którym jest firma Ambet, jest wykonanie uszczelnienia przerw dylatacyjnych ścian oporowych tunelu, by woda nie wymywała gruntu nasypowego spod drogi.

Wzmocnione zostanie podłoże pod jezdnią, by droga nie osiadała. Powstają też nowe gzymsy i zamontowane będą wzmocnione bariery energochłonne wzdłuż ściany oporowej torowiska. Po zakończeniu wszystkich prac ziemnych, na ponad 200-metrowym odcinku trzypasmowej drogi, ułożona zostanie nowa warstwa asfaltu. Warte prawie 2 mln zł roboty powinny być wykonane do końca roku.