Rada Powiatu Będzińskiego, w czasie czerwcowej sesji, jednogłośnie udzieliła absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Radni swoją decyzję podjęli po przedstawieniu informacji o podstawowych wskaźnikach wykonania powiatowego planu finansowego za 2016 rok, przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Takiej jednomyślności wśród radnych dawno nie było. Obecni na posiedzeniu uznali, że budżet został wykonany zgodnie z planem i postanowili przyznać absolutorium jednogłośnie. Sprawozdanie przyjęte zostało bez żadnych uwag.

– Dziękuję wszystkim radnym za to, że pozytywnie ocenili pracę Zarządu Powiatu w roku 2016 – skomentował Arkadiusz Watoła, starosta będziński.

CZYTAJ TAKŻE: Polityczny poker w starostwie będzińskim i Arkadiusz Watoła: Stać mnie na odważne decyzje bez kumoterstwa [WYWIAD]