echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W Dąbrowie Górniczej 18 ulic otrzyma nowe nazwy. Z mapy miasta znikają te ulice, którym patronują komunistyczni bohaterowie. Kto ich zastąpi?

W środę, 28 czerwca, w czasie sesji Rady Miejskiej dąbrowscy radni zatwierdzili nowe nazwy ulic, jakie zostaną nadane w Dąbrowie Górniczej. Zmiana wynika z przyjętej w ubiegłym roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu i innych ustrojów totalitarnych.

Mieszkańcy Dąbrowy będą musieli się przyzwyczaić, że 18 ulic zmieni swoich patronów. Nowe nazwy ulic pojawią się w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

W czasie głosowania nie przeszły poprawki, które zgłosili radni PiS. Radni uważają m.in., że zmiana nazwy ulicy Jakuba Dąbskiego na Wirgiluisza Grynia jest kontrowersyjna. W zgłoszonej poprawce do projektu uchwały zaproponowali żeby partorenem wspomnianej ulicy był prymas Stefan Wyszyński.

– Czy śpiewak zespołu Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli specjalnej formacji wojskowej, podporządkowanej ministrowi bezpieczeństwa, może równać się z Prymasem Tysiąclecia? Według danych oficjalnych, oddziały KBW zabiły w okresie od marca 1945 do kwietnia 1947 ponad 1 500 żołnierzy podziemia niepodległościowego, raniły 301, wzięły do niewoli 12 200 osób, aresztowały ok. 300 współpracowników podziemia oraz dalszych 13 000 osób oskarżanych o przynależność do antykomunistycznych organizacji konspiracyjnych. Poza tym, na skutek niechlujności, nie uwzględniono w projekcie uchwały nazwisk z wykazu nazw do zmiany na stronie IPN, czyli ul. Adama Rapackiego i ul. Tadeusza Gruszczyńskiego i one mimo zaleceń IPN pozostały. To kuriozalne – mówią radni PiS.

Jakie ulice zmieniają nazwy?

Ulica 40-lecia PRL zmienia nazwę na 40-lecia, ulica Gwardii Ludowej na Św. Antoniego, ulica Dąbrowszczaków – na Zygmunta Różyckiego, z kolei ulica Grzegorza Korczyńskiego to niebawem będzie ulica Stanisława Kontkiewicza.

Ulica Oskara Langego zmienia nazwę na Bielowiznę, Manifestu Lipcowego na Św. Jana Pawła II, a Leona Kruczkowskiego na Kazimierza Srokowskiego. Ulica Jakuba Dąbskiego będzie niebawem nosić nazwę Wirgiliusza Grynia, ulica Buczka będzie ulicą Florowską, ulica 9 Maja Janusza Kotarbińskiego, zaś ulica Marchlewskiego Feliksa Rogalewicza.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Z kolei ulica Krzynówki zmieni nazwę na Juliana Polcera, ulica Szenwalda na Kazimierza Imielińskiego. Kolejną ulicą, która zmieni nazwę, jest Hibnera, która będzie się nazywać Heleny Płotnickiej, ulica Krasickiego będzie ulicą Ignacego Krasickiego, a Sawickiej Braci Wilkoszewskich.

Ulica Cedlera zmienia nazwę na Józefa Cieszkowskiego, zaś ulica Łańcuckiego na Emilii Zawidzkiej.

Istotne, że zgodnie z ustawą dekomunizacyjną, mieszkańcy nie muszą wymieniać dokumentów tożsamości do czasu utraty ich ważności.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);