W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wojewoda śląski wydał decyzję o czasowym zawieszeniu na terenie całego województwa śląskiego działalności w placówkach pomocowych.

Czasowe zawieszenie działalności w dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej obowiązuje od 20 października do odwołania.

W uzasadnieniu decyzji czytamy, że czasowe zawieszenie działalności we wskazanych placówkach zalecił Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w trosce o zdrowie i życie osób korzystających z ich pomocy. Zamknięcie budynków placówek, przede wszystkim dla seniorów i osób potrzebujących, nie oznacza, że zostali oni bez pomocy.

Organizacje starają się dostarczać potrzebne wsparcie swoim podopiecznym w ich domach. Może to być zwykła rozmowa telefoniczna, codzienny ciepły posiłek oraz szeroko rozumiana pomoc w załatwianiu bieżących spraw, z którymi seniorzy mogą mieć problem.

Polecenie zawieszenia działalności w powyższych placówkach zostało skierowane do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast oraz starostów powiatów z obszaru województwa śląskiego. O pierwszych decyzjach poinformowało miasto Jaworzno.

– W naszym mieście zaleceniem objętych zostało sześć placówek: Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Szczakowskiej i Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Chopina, prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie, Dzienne Domy Pomocy Społecznej przy ulicach Grunwaldzkiej oraz Szczakowskiej, prowadzone na zlecenie miasta przez Stowarzyszenie „Nasza Przystań” oraz Kluby Seniora przy ulicach Matejki i Bocznej, prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Polecenie wojewody zostało w Jaworznie wprowadzone niezwłocznie po jego ogłoszeniu – wyjaśnia Czesław Smalcerz, dyrektor jaworznickiego MOPS-u.