10 maja zamontowano ostatnią – 416 belkę na remontowanej estakadzie, w ciągu drogi ekspresowej S1, w Sosnowcu. Prace w tym miejscu zakończą się przed terminem ujętym w harmonogramie inwestycji.

Przedsiębiorstwo Mosty-Łódź, które we wrześniu 2015 roku wygrało przetarg na realizację inwestycji, kończy właśnie prace nad estakadą w ramach realizacji robót pn.: „Przebudowa estakady w ciągu drogi ekspresowej S-1 w km 544+195 wraz z przebudową dojazdów do estakady w zakresie od km 543+977,45 do km 544+427,45 w m. Sosnowiec”.

Łącznie na 32 przęsłach zamontowano 390 belek typu T21 oraz 26 belek typu T15. Do remontu wykorzystano belki prefabrykowane, strunobetonowe o rozpiętości 21 m i wysokości 90 cm oraz rozpiętości 15m i wysokości 75cm.
Zakończono również, na dojazdach do estakady, asfaltowanie podbudowy i warstwy wiążącej nawierzchni.

Czy tworzenie nowego liceum w Sosnowcu ma sens?

View Results

Ładowanie ... Ładowanie ...

Zakończenie montażu belek już w maju skutkuje wyprzedzeniem założonego harmonogramu robót. – Na pewno skończymy kilka miesięcy przed terminem. Obecnie mamy spore wyprzedzenie w porównaniu do naszego harmonogramu – podkreśla Marek Niełacny, zastępca dyrektora katowickiego oddziału GDDKiA.

Zgodnie z umową termin zakończenia robót to 15 listopada 2017r. W ramach tej inwestycji zakładano częściową rozbiórkę istniejącej estakady i dojazdów, a następnie przebudowę obiektu mostowego i doprowadzenie estakady do obecnych standardów i wymogów.

PRZECZYTAJ: GDDKiA wesprze budowę nowego węzła w Sosnowcu

W ramach zadania zostaną również wykonane roboty drogowe polegające na przebudowie dojazdów do estakady na długości 119,25m. Łącznie roboty drogowe obejmą odcinek o długości 450m.


Wyświetl większą mapę
Do wykonania pozostało zabetonowanie płyty pomostu ostatniego przęsła, zabetonowanie kap chodnikowych na 11 przęsłach, wykonanie izolacji i ułożenie asfaltu na obiekcie oraz montaż wyposażenia obiektu.

Prace nad inwestycją wartą ponad 21 mln złotych zakończą się wcześniej. Nie jest jeszcze znana data ukończenia prac. Kierowcy jednak już teraz mogą odetchnąć z ulgą, dla nich oznaczać to będzie koniec utrudnień drogowych w tym miejscu.