Wiadukt w ciągu DK78 w Zawierciu jest już przejezdny. Obiekt oddano do ruchu 2 miesiące przed terminem umownym.

Inwestycja jest realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prace wykończeniowe, w obrębię inwestycji, jeszcze trwają, ale nie powodują one ograniczeń w ruchu ani na drodze krajowej, ani na przejeździe pod obiektem. Wszystkie roboty mają zostać zakończone do 30 listopada. Zostały jeszcze między innymi prace wykończeniowe i porządkowe.

Wiadukt został wybudowany w 1970 roku. Ma prawie 197 metrów długości i ponad 17 metrów szerokości. Położony jest nad linią kolejową i ulicami: Towarową, Kościuszki i Okulickiego.

Jego remont polegał m.in. na rozbiórce istniejących elementów wyposażenia i ich odtworzeniu wraz z reprofilacją płyty pomostowej i wymianą izolacji płyty pomostowej, naprawie konstrukcji nośnej oraz podpór wiaduktu.

Ponadto, w zakres remontu wchodzi odtworzenie nawierzchni na dojazdach, przycinka drzew oraz wykonanie prac porządkowych. Wartość robót wyniesie 8 725 499,05 zł.