Gmina Siewierz poinformowała, że z racji na brak postępu prac odstąpiła od umowy na realizację przebudowy ulicy Krakowskiej.

Przebudowę realizowała świętochłowicka firma Junkobud. Dotyczyła ona odcinka ul. Krakowskiej od rynku do mostu (prawie 400 metrów). W ramach pracy miano wybudować drogę asfaltową oraz nowe chodniki o nawierzchni z płyt granitowych oraz kostki betonowej.

Oprócz tego inwestycja obejmowała zagospodarowanie skweru między ulicami Krakowską i Ludową polegającą na budowie zielonej ściany z paneli roślinnych i kompozytowych. Dodatkowo wykonawca miał skablować do ziemi sieć elektroenergetyczną i telefoniczną, jak również wykonać brakujące przyłącza wodociągowe.

Prace miały zakończyć się z końcem września 2021, jednak do tego czasu się nie zakończyły, a prace nie postępowały. Ponadto firma nie zabezpieczyła znajdujących się tam studni na okres zimowy oraz nie zapewniła dojazdów do posesji nie mówiąc o dokończeniu budowy nowego wodociągu.

Stąd też gmina zdecydowała się odstąpić od umowy z winy wykonawcy. Teraz pracami zabezpieczającymi, jeżeli nie wykona ich Junkobud, zajmie się Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu.

Gmina nie ma zamiaru jednak zostawić tej sprawy. Przedstawiciele Siewierza chcą jeszcze w tym roku dokonać prac inwentaryzacyjnych oraz przygotować nowy przetarg na dokończenie budowy.

Jeżeli wszystko pójdzie po ich myśli, to jeszcze w 2021 roku podpisana zostanie umowa z nowym wykonawcą. Wstępny plan zakłada zakończenie prac w III lub IV kwartale przyszłego roku.