echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Gmina Siewierz podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej w Tuliszowie. Planowane zakończenie prac ma nastąpić na początku października 2022 roku.

Umowa podpisana z „Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.” z siedzibą w Boronowie zakłada przebudowę drogi gminnej nr 608101S na ulicy Gwiezdnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Radosną do granicy przecięcia się ulica Świerkowej i Dębowej.

Prace będą dotyczyć także ulicy Szerokiej. Tutaj działania zaplanowano na odcinku od skrzyżowania z ulicą Radosną do przecięcia się ulic Widokowej i Hektary. W pierwszym przypadku wykonana zostanie jezdnia z kostki brukowej z obustronnymi ściekami z kostki granitowej.

Przy drugiej części przebudowana zostanie droga. Oprócz tego wykonane zostaną ścieki z kostki granitowej oraz jednostronny chodnik wraz z ścieżką rowerową, poboczami, zjazdami indywidualnymi i publicznymi.

Ponadto wykonane zostanie także odwodnienie, przebudowa sieci wodociągowej oraz oświetlenie z podziemną siecią kablową. Koszt przebudowy wyniesie 6 871 808,42 złotych. Część pieniędzy pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);