Do Urzędu Miasta w Jaworznie zaczęły napływać pytania odnośnie wycinki drzew w okolicach Dąbrowy Narodowej i Łubowca. Jak się okazuje, były one bezpodstawne i kierowane do złej instytucji.

W ostatnim czasie na mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się zdjęcia i filmy przedstawiające wyrąb drzewostanu w środku lasu. Jak oznajmia Urząd Miasta, inwestycja ta prowadzona jest przez Nadleśnictwo Chrzanów i dotyczy terenów zlokalizowanych na terenie Sosnowca, a nie w Jaworznie.

Z tego względu rzeczone filmy i zdjęcia ukazuące działania w lesie, nie maja nic wspólnego z działaniami Urzędu Miejskiego i jaworznickich jednostek. Odbywają się na terenie Lasów Państwowych – na dodatek w granicach administracyjnych Sosnowca, a Jaworzno nie miało i nie ma z nimi nic wspólnego. Warto tym samym korzystać z oficjalnego źródła na stronie internetowej.

Według informacji zamieszczonej w Banku Danych o Lasach dotyczących Nadleśnictwa Chrzanów dla pododdziału 351 g, przewidziano wycinkę drzew w ramach rębni zupełnej. Dane te dotyczą lasu zlokalizowanego na terenie Sosnowca na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych, a nie jak przekazywana jest informacja, na terenie miasta Jaworzna.

Wycinka lasu
Mapa wycinki lasu – fot. UM Jaworzno

Zamieszczona mapa obrazuje wszystkie pododdziały leśne z Banku Danych o Lasach, w których zaplanowano rębnie w bieżących Planach Urządzenia Lasu. Mapa nie pokazuje planowanych trzebieży.

W rejonie Łubowca i Dąbrowy Narodowej prowadzone są działania na zlecenie Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego. Prace związane są z przygotowaniem śladu drogi i konieczną w związku z tym wycinką drzew w pasie drogowym szerokości 20 m ulicy Nowodługoszyńskiej. Droga ta i obecne prace związane z jej uzbrojeniem są od lat zapisane w miejskich dokumentach planistycznych, a także jako oczekiwane przez mieszkańców nowe połączenie osiedla.

To także spora szansa rozwojowa, ponieważ nowy ślad drogi umożliwi uruchomienie terenów prywatnych i gminnych pod oczekiwaną przez właścicieli działek zabudowę mieszkaniową. Jest to jedno z zadań realizowanych w ramach inwestycji „Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna – ul. Nowodługoszyńska, ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ul. Storczyków”.