Nowoczesne urządzenie trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu, dzięki wsparciu Fundacji Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej.

Do placówki, dzięki wsparciu Fundacji Ochrony Zdrowia w Dąbrowie Górniczej, trafiły nowoczesne urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji endoskopów, które trafiły do pracowni endoskopii przewodu pokarmowego, cztery komputery i drukarka, które posłużą pacjentom w tutejszej poradni kardiologicznej w ramach programu kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale serca (KOS-Zawał) i klinicznym oddziale chirurgii ortopedyczno-urazowej, onkologicznej i rekonstrukcyjnej. Wkrótce darczyńcy doposażą także oddział chorób wewnętrznych.

Co roku, Fundacja Ochrony Zdrowia przeznacza kilkaset tysięcy złotych na wsparcie dla szpitali i placówek medycznych w regionie, z których korzystają tysiące mieszkańców Zagłębia. Tylko w tym roku fundacja przeznaczyła na sprzęt medyczny już ponad 100 tys. zł.

– Fundacja Ochrony Zdrowia od lat współpracuje ze szpitalem św. Barbary i przekazuje środki na zakup sprzętu ratującego życie pacjentom, którymi niejednokrotnie są pracownicy naszej firmy czy spółek z nią współpracujących – wyjaśnia Katarzyna Karcz-Mączka, prezes Fundacji Ochrony Zdrowia.

W poniedziałek, 26 sierpnia dwa oddziały otrzymały dwa nowe i dwa używane zestawy komputerowe oraz drukarkę o wartości ponad 13 tys. zł. Oprócz tego fundacja przekazała również środki na zakup specjalistycznego ekranu, który ma ogromne znaczenie w codziennej pracy lekarzy – przydaje się podczas operacji.

– Większy ekran oznacza większe możliwości, czyli np. dostrzeżenie szczegółów, które pozwalają specjalistom nie tylko w diagnostyce pacjentów, ale przede wszystkim w przygotowaniach do operacji. Mogłoby się zdawać, że jest to niewielkie usprawnienie, ale w naszej pracy ma duże znaczenie. Dzięki temu możemy podejmować trafne decyzje i dobierać odpowiednie procedury medyczne – podkreśla dr Maciej Wrotniak, kierownik oddziału chirurgii ortopedyczno-urazowej.

Wkrótce doposażony zostanie również oddział chorób wewnętrznych. Placówka pilnie potrzebuje dwóch elektrycznych ssaków niezbędnych w operacjach ratujących życie i zdrowie mieszkańców. Ich koszt to ok. 6 tys. złotych.