Sosnowiecki oddział ArcelorMittal Poland zakończył inwestycje warte 125 mln złotych. Inwestycje objęły modernizację wydziału walcowni walcówki i remont walcowni taśm zimnowalcowanych.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia blisko 50 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Zatrudnia ponad 10 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000.

Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Można również powiedzieć, że zmienia polskie hutnictwo. Przykładem tego są warte 125 mln złotych inwestycje przeprowadzone w sosnowieckim oddziale.

Ważne inwestycje

Jako pierwszy modernizacji poddany został wydział walcówki. Prace zrealizowane zostały w dwóch etapach, na przestrzeni dwóch lat. Pierwszy trwał 5 tygodni. W tym czasie wszystkie urządzenia zostały wymienione na nowe lub przebudowane, wdrożono również nowy system sterowania. Drugi etap obejmował cały ciąg pośredni instalacji, czyli klatki walcownicze wraz z napędami i okablowaniem.

Dzięki instalacji nowych klatek walcowniczych poprawiła się jakość walcowanych produktów, wzrosły też zdolności produkcyjne wydziału. Walcówka, choć niepozorna, jest bardzo popularnym produktem w życiu codziennym. Wykorzystywana jest do tworzenia takich produktów jak: ogrodzenia i siatki, stalowe liny, śruby i wkręty, sprężyny do materaców, wózki sklepowe, czy też spinacze biurowe i zszywki.

walcówka
Sosnowiecki oddział ArcelorMittal Poland – fot. mat. pras.

Drugą inwestycją, stanowiącą część pakietu o wartości 125 mln zł, był remont walcowni taśm zimnowalcowanych, który zakończył się w tym roku. Obejmował on najbardziej istotne dla procesu produkcyjnego urządzenia, tj. wytrawialnię, walcarkę nawrotną,
piece wodorowe oraz linię cięcia wzdłużnego.

Remont był kluczowy dla utrzymania niezawodności tej instalacji. A sama blacha zimnowalcowana w sosnowieckim oddziale ArcelorMittal jest bardzo popularnym produktem w codziennym życiu. Wykorzystywana jest w branży AGD, rowerowej, samochodowej (łożyska czy rurki do podtrzymywania zagłówków foteli samochodowych), jako drut spawalniczy, a nawet szkielety w meblach.

– Modernizacje te zapewnią niezawodne funkcjonowanie naszych urządzeń w kolejnych latach, a modernizacja wydziału walcówki zwiększyła zdolności produkcyjne tej linii – wyjaśnia Janusz Kantor, dyrektor sosnowieckiego oddziału ArcelorMittal Poland. – Istotne dla nas jest, by zakład działał w sposób niezawodny – dokładnie tak, jak wygląda współpraca z miastem Sosnowiec. Od lat wspieramy miasto w działaniach służących jego mieszkańcom. Przykładem niech będzie współpraca przy remontach mostów i dróg prowadzących do naszego zakładu. Ważne jest też współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w Sosnowcu – np. przy organizowaniu ćwiczeń PSP na terenie naszego zakładu, czy współfinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego – dodaje.

walcówka
Sosnowiecki oddział ArcelorMittal Poland – fot. mat. pras.

Integracja ze społeczeństwem

Jak podkreśla zarząd firmy, ważnym elementem działań firmy jest także integracja ze społeczeństwem. – Chcemy nie tylko produkować stal jak najwyższej jakości, ale również jako firma aktywnie uczestniczyć w życiu mieszkańców miast, w których działamy. To dla nas naturalne. Dlatego z roku na rok staramy się wspierać szkoły i instytucje służące mieszkańcom Sosnowca. Naszym priorytetem jest również, by produkowana przez nas stal spełniała oczekiwania naszych klientów. Chcemy ciągle się rozwijać, a pakiet inwestycyjny dla naszego oddziału w Sosnowcu jest dowodem na to, że to nasze pragnienie przekuwamy w działanie – podsumował Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

– Rozwój sosnowieckich zakładów wchodzących w skład międzynarodowego koncernu ArcelorMittal to dobra wiadomość, bo oznacza, że firma dobrze się czuje w naszym mieście i wiąże się z nami na kolejne lata, dając w dużej mierze pracę naszym mieszkańcom – dodaje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.