Nastąpiło oficjalne przekazanie nowego wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Stałym. Zakup samochodu zrealizowany był w ramach działań prowadzonych przez gminę miasta Jaworzno.

Przez sześć lat trwania programu jaworznickie Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały wsparcie w kwocie ponad 6,4 mln złotych. Powodem był „Plan realizacji zadań w zakresie doposażenia i wymiany samochodów pożarniczych oraz modernizacji obiektów w jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej Miasta Jaworzna na lata 2015 – 2021”

Wóz strażacki
Wóz strażacki – fot. UM Jaworzno

Ochotnicze Straże Pożarne w Jaworznie to jedne z najprężniej działających organizacji. Swoimi działaniami skupiają dzieci i młodzież, organizując liczne wyjazdy, półkolonie czy zajęcia. Ponadto integrują lokalną społeczność podczas zbiórek, festynów i miejskich wydarzeń sportowo – kulturalnych. A co najważniejsze niosą pomoc mieszkańcom Jaworzna biorąc udział w akcjach razem z Państwową Strażą Pożarną.

Przez ostatnie lata przy wsparciu gminy miasta Jaworzno, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udało się wyremontować jaworznickie strażnice, doposażyć w odpowiedni sprzęt i przeznaczyć środki na szkolenia młodych adeptów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Środki zabezpieczone w ostatnich latach przez prezydenta miasta na realizację programu wspierania OSP – ponad 4 mln złotych – były w pierwszej kolejności przeznaczone na modernizację strażnic. W następnym etapie wymieniano sprzęt pożarniczy, a w szczególności samochody gaśnicze.

Wóz strażacki
Wóz strażacki – fot. UM Jaworzno

Ponad 600 tys. pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, blisko 600 tys. z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto 240 tys. na działania OSP w mieście otrzymano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz blisko 800 tys. złotych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup nowego samochodu pożarniczego możliwy był dzięki dotacji Gminy (300 tys. zł), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (100 tys. zł), Komendy Głównej PSP (400 tys. zł) i środków własnych jednostki (48,700 zł).