Ogłoszono wyniki konkursu na rozbudowę Teatru Zagłębia. Sąd Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Katowicach przyznał pierwszą nagrodę pracowni architektonicznej ANALOG ze Szczecina.

Jak podano w uzasadnieniu werdyktu, projekt doceniono za „czytelną kompozycję urbanistyczną oraz architektoniczne rozwiązanie najlepiej spełniające warunki konkursu i oczekiwania Zamawiającego. W zgodnej ocenie Sądu Konkursowego, nagrodzona praca właściwie rozwiązuje złożoną funkcję teatralną. Przedstawiona propozycja dobrze łączy zabytkową i nowo projektowaną część teatru w postaci spójnej i jednorodnej bryły”.

– Chciałem podziękować składowi Sądu Konkursowego. Mieliśmy twardy orzech do zgryzienia. Zwycięski projekt zasłużył na szczególne wyróżnienie. Jest bardzo dobry pod kątem funkcjonalności – mówi Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta miasta Sosnowiec.

Koncepcja architektoniczna zakłada „zmonumentalizowanie” obecnego budynku Teatru poprzez dodanie po jego obu stronach nowej, pozbawionej ekscentrycznych detali kubatury.

Centralnym miejscem nowo projektowanego budynku będzie Scena Nowa – uniwersalna przestrzeń teatralna typu Black Box. Obudowana z każdej strony pomieszczeniami będzie tworzyć odizolowane akustycznie miejsce, z dala od hałasu miasta. Jej dodatkowym atutem będzie możliwość otwarcia się na ogród letni poprzez ruchomą ścianę.

Scena Klasyczna i Scena Nowa połączone zostaną parterowymi, funkcjonalnie zróżnicowanymi łącznikami, które zapewnią optymalne wykorzystanie wspólnej infrastruktury. Hol wejściowy przed Sceną Nową ma mieć swoją funkcjonalną i przestrzenną kontynuację w postaci łącznika i znajdującego się za nim foyer Sceny Klasycznej. Foyer przed Sceną Nową będzie miało charakter wypełnionego zielenią ogrodu zimowego, widocznego wzdłuż całego budynku.

Należy podkreślić, że projektowana siedziba Teatru Zagłębia zakłada pełną dostępność zgodnie z zasadą planowania uniwersalnego – podstawowe rozwiązania w budynku będą z założenia odpowiadały potrzebom wszystkich użytkowników.

– Ogromnie nas cieszy, że zwycięski projekt jest kompletny. Zawiera funkcjonalne rozwiązania, które pomogą nam z jednej strony zadbać o widza, a z drugiej ułatwią komunikację i pracę wszystkich działów Teatru. Architekci zadbali o komfort widzów i pracowników, a także uwzględnili wymogi ekologiczne, które jako zielona instytucja kultury chcemy spełniać. Mamy nadzieję, że po realizacji tego projektu będziemy najlepiej wyposażoną sceną w województwie – mówi Iwona Woźniak, Dyrektor Teatru Zagłębia.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2027 rok. Werdykt Sądu Konkursowego jest dostępny na stronie SARP Katowice.