Blisko 350 instytucji: kina, teatry, muzea, filharmonie i galerie sztuki z terenu całego województwa śląskiego – wsiadły do pociągów Kolei Śląskich i wyruszyły w wspólną podróż! O co chodzi?

Czym jest oferta specjalna „Pociąg do Kultury”? Jest to zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego województwa śląskiego, dzięki któremu każda zainteresowana osoba może otrzymać bezpłatny bilet powrotny z wydarzenia kulturalnego.

Wystarczy posiadać bilet na wydarzenie organizowane przez jedną z jednostek kultury. Akcja dotyczy kin, teatrów, muzeów, filharmonii, i galerii sztuki z całego województwa śląskiego, w tym z Zagłębia Dąbrowskiego.

Wśród placówek, które biorą udział w akcji z Będzina są m.in. Dom Modlitwy Mizrachi, Muzeum Zagłębia, Ośrodek Kultury, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Mała Scena Teatru Dormana, Teatr Dzieci Zagłębia, Teatr Wielkie Koło im. Jacka Łabacza, Teatr Preventorium, Teatr Lalki i Aktora Arena, a także Kino Nowość.

W akacji biorą udział także instytucje z Dąbrowy Górniczej: Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Otwarta! Pracownia Artystycznej, Pałac Kultury Zagłębia, Kluby Osiedlowe: Helikon, Krąg, Pięterko, Senior, Unikat i Zodiak i Kino Studyjne Kadr.

Również w Sosnowcu jest długa lista placówek biorących udział w wydarzeniu: Muzeum, Miejski Dom Kultury Kazimierz, Miejski Klub im. Jana Kiepury, Miejski Klub Maczki, Klub Bakcyl Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik, Klub Bios Spółdzielni Mieszkaniowej Zagórze, Klub Osiedlowy Ziemowit, Zamek Sielecki, Teatr Zagłębia, Galeria Łakomscy oraz Galeria Ładniej.

Ponadto, Miejski Ośrodek Kultury w Łazach czy Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.

Bilet na wydarzenie kulturalne może być w wersji elektronicznej lub papierowej. Dodatkowo trzeba posiadać bilet na przejazd do miejscowości, w której wydarzenie jest organizowane. Na ich podstawie w kasach biletowych Kolei Śląskich lub w pociągu zostanie wydany bezpłatny bilet powrotny.

Relacja „z powrotem” musi odpowiadać relacji „tam”. Co ważne! – Bezpłatne przejazdy pociągami ograniczone są relacjami niewybiegającymi poza obszar województwa śląskiego, tj. m.in. do Zakopanego.

Oferta obowiązuje od 15.07.2020 r. do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania puli środków.