Pod koniec lipca zmieni się organizacja ruchu na modernizowanym odcinku DK1 w Dąbrowie Górniczej. Dzięki nowym rozwiązaniom ruch ma być płynniejszy, poprawić ma się również połączenie między częściami miasta leżącymi po obu stronach trasy.

Szykują się duże zmiany na DK1 w Dąbrowie Górniczej. Najważniejsze zmiany to utworzenie rond – na skrzyżowaniach DK1 z ul. Konstytucji i w rejonie wiaduktu przy ul. Ujejskiej. Wyłączona zostanie jezdnia w kierunku Tychów, a ruch w obu kierunkach będzie się odbywał jezdnią w stronę Siewierza.

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na której zlecenie prowadzona jest ta inwestycja, zadeklarowała wprowadzenie zmian między 26 a 30 lipca. Dla nas bardzo ważne jest, aby w trakcie prac mieszkańcy Ząbkowic, Antoniowa czy Ujejsca mogli przemieszczać się w miarę płynnie po obu częściach swoich dzielnic, które przecina DK1 – mówi Arkadiusz Grządziel, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej.

Przy zamknięciu przejazdów przez DK1 ul. Kusocińskiego i ul. Kryniczną, kierowcy, żeby dostać się na drugą stronę, będą mogli wyjeżdżać na DK1 i korzystać z rond.

Na modernizowanym dąbrowskim odcinku DK1 wyłączone zostaną sygnalizacje świetlne, w trakcie robót wyznaczone będą też tymczasowe przejścia dla pieszych. Pod koniec lipca, na węźle Pogoria, zamknięty zostanie również zjazd z DK1 na ul. Armii Krajowej.

Droga krajowa zamieni się w ekspresówkę

Docelowo pokonanie DK1, która ma stać się „ekspresówką”, ma być możliwe na węźle Pogoria, kładką pieszo-rowerową na ul. Kusocińskiego, wiaduktem w rejonie ul. Konstytucji, nowym węzłem Ząbkowice, a także wiaduktami w rejonie ul. Krynicznej i Ujejskiej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we wrześniu 2020 roku podpisała umowę na zaprojektowanie i przebudowę DK1 na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Trasa do listopada 2023 roku ma stać się drogą ekspresową. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Zobowiązała się do wykonania prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych. Czas projektowana nie jest objęty tym wyłączeniem. Uwzględniając te terminy, GDDKiA przyjmuje, że droga będzie gotowa do listopada 2023 roku Wartość zadania wynosi ponad 282 mln 122 tys. zł.

Wykonawca będzie musiał przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

Droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Ważny projekt doczeka się realizacji. Podpisano umowę na projekt przebudowy S1