Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego zaczęła obowiązywać uchwała antysmogowa, podjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego 7 kwietnia 2017 roku.

Po tym, jak Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął projekt ustawy antysmogowej, jej przepisy zaczęły obowiązywać wraz z początkiem września. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów, w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy V. Uregulowano także temat wymiany starych kotłów. Założono trzy daty graniczne ich zmiany, w zależności od długości lat użytkowania.

Uchwała antysmogowa precyzuje również funkcję kontrolną. Ta spoczywa na barkach marszałka województwa, starosty oraz wójta, burmistrza lub prezydenta, których zadaniem jest wyznaczyć odpowiednich pracowników do przeprowadzania kontroli. Kontrolerzy będą mogli wejść przez całą dobę na teren obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a do innych obiektów w godzinach od 6 do 22.

Wprowadzone regulacje są wynikiem niechlubnego tytułu lidera. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia „Ambient Air Pollution Database 2016” wynika, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znajduje się w Polsce, z czego aż 10 leży w województwie śląskim. Zła jakość powietrza przekłada się na jakość zdrowia i życia. Zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu, powoduje częstsze hospitalizacje. Aby temu zapobiec, zdecydowano się na wprowadzenie ustawy antysmogowej, która ma poprawić jakość powietrza, którym oddychamy.