Mieszkańcy Sosnowca złożyli rekordową liczbę wniosków na wymianę starych kopciuchów. Tak duże zainteresowanie sprawiło, że na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, po raz kolejny zwiększono pulę, tym razem o 900 tys. złotych.

W ramach miejskiego programu mieszkańcy złożyli 643 wnioski na wymianę starych kopciuchów. Warto podkreślić, iż jest to jedna z czterech metod walki z niską emisją w mieście. Złożone wnioski dotyczą zabudowy jedno i wielorodzinnej. Tak duże zainteresowanie sprawiło, że miasto zwiększyło pulę środków na ten cel.

– Ostateczną liczbę zlikwidowanych starych kopciuchów poznamy pod koniec roku, gdy przyjdzie czas rozliczeń. Myślę, że zbliżymy się do liczby 900 zlikwidowanych starych pieców. Obiecaliśmy, że będziemy mocno wspierać mieszkańców w walce z niską emisją i słowa dotrzymujemy, stąd też zwiększenie kwoty, co pozwoli nam na zrealizowanie wszystkich pozytywnie rozpatrzonych wniosków – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W 2016 roku udzielono 162 dotacje na likwidację 282 „kopciuchów”, w 2020 roku było już 352 wniosków i likwidacja 588 pieców. W sumie od 2016 roku miasto przeznaczyło na ten cel ponad 14 mln zł. Dotacja w miejskim programie wynosi 80 proc., ale nie więcej niż 8 tysięcy złotych kosztów związanych z podłączeniem do sieci ciepłowniczej, instalację ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego i ogrzewania na olej opałowy.

Program Stop Smog i Czyste Powietrze

Zakończył się również nabór do wartego 1,6 mln zł programu Stop Smog, którego Sosnowiec był jedynym uczestnikiem w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Stop Smog to program dla najmniej zamożnych mieszkańców Sosnowca. Mieszkańcy mogli pozyskać nawet 53 tys. zł. przy zaledwie 5 proc. wkładzie własnym na wymianę pieca oraz docieplenie budynku.

Nadal można składać wnioski w programie Czyste Powietrze. Miasto zdecydowało się na utworzenie punktu konsultacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma siedzibę w Katowicach. Zamiast jeździć do Katowic, mieszkańcy skorzystali z punktu składania wniosków w sosnowieckim ratuszu. To sprawiło, że złożono już ponad 150 wniosków, często łącząc nasze miejskie dotacje z programem Czyste Powietrze. Z miejskiego programu biorą dotacje na wymianę pieca, a z czystego na docieplenie budynku.

Odnawialne źródła energii

Miasto jest właśnie w trakcie realizowania programu instalacji 551 odnawialnych źródeł ciepła i instalacji niskoemisyjnych w domach sosnowiczan. Każdy mieszkaniec Sosnowca, który był zainteresowany udziałem w projekcie, mógł wziąć udział w jednym ze spotkań organizowanych na terenie miasta, w czasie których specjaliści wyjaśniali zasady i warunki jakie należało spełnić, by uzyskać dofinansowanie na montaż instalacji.

Efektem spotkań i rozmów jest właśnie podpisanie kilkuset umów instalacji fotowoltaicznych (317 sztuk), kolektorów słonecznych (50 sztuk), pomp ciepła (146 sztuk) i kotłów na pellet (38). Cały projekt we wszystkich miastach i gminach wart jest 70 mln zł.

Piece do usunięcia

Warto przypomnieć, że uchwała antysmogowa dla woj. śląskiego nakłada na mieszkańców obowiązki związane z wymianą kotłów grzewczych. Opalane paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet mieszkańcy muszą wymienić na kocioł klasy 5 lub inne ekologiczne systemy grzewcze. W zależności od daty produkcji kotła obowiązują następujące terminy:

  •  termin do końca roku 2021 w przypadku kotłów pozaklasowych, >10 lat od daty produkcji,
  • termin do końca roku 2023 w przypadku kotłów pozaklasowych, 5-10 lat od daty produkcji,
  • termin do końca roku 2025 w przypadku kotłów pozaklasowych, <5 lat od daty produkcji,
  • termin do końca roku 2027 w przypadku kotłów klasy 3 lub 4.