Włączenie budynku dawnej walcowni blach żelaznych i cynkowych do mającego powstać parku kulturowego – to pomysł władz Sławkowa na rewitalizację tego obiektu i nadanie mu nowych funkcji.

Przez długi czas przemysł i górnictwo stanowiły główne filary Zagłębia Dąbrowskiego. Niestety, obecnie poprzemysłowe budynki stoją opuszczone i zaniedbane. Podobny los spotkał budynek maszynowni działającej do II połowy XIX wieku walcowni blachy w Sławkowie. Przez lata przechodził z rąk do rąk i niszczał.

Włodarze miasta wpadli na pomysł, jak uczynić z niego atrakcję turystyczną. – Chcemy stworzyć tu nowoczesne centrum edukacji, łączące tradycje formy prezentacji z multimedialnymi technikami, w którym turyści będą mogli w ciekawy sposób poznawać historię górnictwa i hutnictwa – mówi Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Co ciekawe, Muzeum Miejskie „Sztygarka” z Dąbrowy Górniczej zainicjowało kilka miesięcy temu prace nad stworzeniem kulturowego parku Dąbrowa Górnicza – Sławków, poświęconego historii kopalń, walcowni cynku oraz hut ołowiu i srebra.

– Ratując ten budynek maszynowni dawnej walcowni chcemy włączyć go do tego szlaku kulturowego, a ponadto wpisać mocniej Sławków w sieć industrialnych szlaków województwa śląskiego. Wspólny, ponadlokalny projekt to wyjątkowa szansa dla tego zabytku. Razem ze sławkowską częścią Zagłębiowskiego Parku Linearnego stworzy to doskonałą bazę dla dalszego rozwijania turystyki – zapowiada Rafał Adamczyk.

Pierwszym etapem realizacji pomysłu stanie się odkupienie budynku od prywatnego właściciela. Później rozpoczną się prace koncepcyjne nad stworzeniem multimedialnego centrum edukacyjnego o przemysłowej historii Sławkowa. Gotowa koncepcja stanie się podstawą poszukiwania zewnętrznych środków na jej realizację.

Prace będą mogły ruszyć po zakończeniu realizacji sławkowskiej części Zagłębiowskiego Parku Linearnego, zakładającego stworzenie turystyczno-rekreacyjnej przestrzeni nad Białą Przemszą w okolicy ośrodka kultury i centrum edukacji ekologicznej w budynku Działu Kultury Dawnej MOK.