Na tę inwestycję mieszkańcy Dąbrowy Górniczej czekali od lat. W połowie czerwca rozpoczyna się przebudowa magistrali wodociągowej będącej własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, zaopatrującej w wodę blisko 20 tys. dąbrowian z południowych dzielnic miasta. Dzięki temu awarie zostaną wyeliminowane, a przerwy w dostawach wody ograniczone do niezbędnego minimum podczas planowanych prac eksploatacyjnych.

Do tej inwestycji przygotowywano się kilka lat. Kompleksowa modernizacja magistrali wodociągowej, zaopatrującej w wodę do picia mieszkańców Błędowa, Łęki, Łośnia, Okradzionowa, Strzemieszyc Małych i Wielkich, a także osiedla Kasprzaka i ulic: Roździeńskiego, Tworzeń i Zaplecze to jedna z największych w ostatnich latach inwestycja wodociągowa w województwie śląskim. Realizuje ją Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, do którego należy modernizowana infrastruktura.

Prace polegające na wymianie magistrali wodociągowej, dostarczającej wodę z ujęć głębinowych w Łazach Błędowskich podzielone zostały na trzy etapy i zakończą się w 2020 roku. Pierwszy etap rozpocznie się już w połowie czerwca br. w dzielnicy Łosień i obejmie modernizację zbiorników wody, przebudowę rur i wymianę armatury (zasuw, przepustnic).
Wiąże się to z utrudnieniami dla mieszkańców dzielnic: Błędów, Łęka, Łosień, Okradzionów, Strzemieszyce, os. Kasprzaka, a także ulic: Roździeńskiego, Tworzeń i Zaplecze, którzy muszą się liczyć z tym, że od piątku, 15 czerwca br. od godz.23:00 do niedzieli, 17 czerwca br. mogą występować zakłócenia w dostawie wody.

Dąbrowa Górnicz/Obszary objęte utrudnieniami związanymi z dostawą wody - fot. Dąbrowskie Wodociągi
Dąbrowa Górnicz/Obszary objęte utrudnieniami związanymi z dostawą wody – fot. Dąbrowskie Wodociągi

W tym rejonie system wodociągowy działać będzie w układzie awaryjnym, dlatego spodziewane są obniżenia ciśnienia, jak również zmiany jakości wody w zakresie barwy, smaku i zapachu. Dlatego też GPW wspólnie z Dąbrowskimi Wodociągami zaplanowało szeroko zakrojone działania, które mają zminimalizować utrudnienia związane z wyłączeniem na czas modernizacji z całego systemu zbiorników wody w dzielnicy Łosień.

– Już od początku czerwca Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów we współpracy z Dąbrowskimi Wodociągami stopniowo przekierowuje w okolice Dąbrowy Górniczej – Strzemieszyce Wielkie, najlepszą jaką posiada, wodę pochodzącą z ujęcia w Czańcu koło Bielska –Białej i ze stacji w Maczkach. Na czas prac montowana jest także nowoczesna tymczasowa stacja filtrów samopłuczących. Jej zadaniem będzie dodatkowe oczyszczanie wody w przypadku wystąpienia jej wtórnego zanieczyszczenia podczas przepływu z Łaz Błędowskich do Strzemieszyc – mówi Jerzy Muszer, dyrektor ds. sieci i dystrybucji GPW w Katowicach.

To jedno z pierwszych takich rozwiązań w Polsce. Nowatorskie jest też zastosowanie specjalnych pomp, które mają wyeliminować, na tyle ile jest to technicznie możliwe, przerwy w dostawach wody.

– Od 15 do 17 czerwca, kiedy sieć będzie działała w układzie awaryjnym, planujemy, że woda do Błędowa, Łęki, Łośnia i Okradzionowa będzie podawana w sposób ciągły. Mają to zapewnić beczkowozy, które zamiast rozwozić wodę do poszczególnych ulic, będą poprzez specjalne pompy wtłaczać wodę do sieci i przyłączy wodociągowych. To powinno zapewnić bieżącą wodę w kranach na poziomie minimalnym, czyli o niższym ciśnieniu do celów spożywczych i sanitarnych. Jednak wnioskujemy do mieszkańców, aby w tym okresie nie podlewali ogrodów czy napełniali basenów, ponieważ takie działania mogą wpłynąć na ograniczenie dostaw lub braki wody – tłumaczy Aleksandra Konderak, kierownik działu wodociągów w Dąbrowskich Wodociągach.

O planowanych utrudnieniach i przerwach w dostawach wody mieszkańcy będą powiadamiani dostępnymi kanałami informacyjnymi tj. poprzez ogłoszenia rozwieszane w dzielnicach, pisma do odbiorców wody, ogłoszenie na stronie internetowej Dąbrowskich Wodociągów i Urzędu Miasta oraz poprzez System Powiadamiania INFO SMS Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Warto więc się do niego zarejestrować na stronie internetowej powiadomienia.dabrowa-gornicza.pl wybierając rodzaj powiadomień Media Dąbrowa.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów wspólnie z Dąbrowskimi Wodociągami przygotowało na ten czas:

  • 12 beczkowozów,
  • kontenerową stację uzdatniana,
  • 5 agregatów pompowych, które będą podawały wodę do systemów lokalnych, tak by mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia związane z pracami modernizacyjnymi.

– Na tę inwestycję mieszkańcy Dąbrowy Górniczej czekali latami. W końcu powstanie znacznie elastyczniejszy system zaopatrzania ich w wodę. Po kompleksowym zrealizowaniu inwestycji, zwiększy się bezpieczeństwo i pewność dostaw wody, ponieważ nowy wodociąg umożliwi dostarczenie wody z innych ujęć GPW w przypadku wystąpienia awarii na ujęciu w Łazach Błędowskich. Obecny system zasilania jest jednokierunkowy, co powoduje, że zakłócenia dostaw wody, zwłaszcza w Strzemieszycach, są dłużej odczuwalne. Po ukończeniu wszystkich trzech etapów inwestycji ten problem zostanie wyeliminowany – mówi Marek Przytulski, dyrektor ds. operacyjnych w Dąbrowskich Wodociągach.

W kolejnym, drugim etapie inwestycji przebudowana zostanie magistrala stalowa na odcinku 7,9 km od ul. Podlesie/Aleja Młodych do zbiorników w Łośniu wraz z zabudową przepompowni wody. Natomiast w trzecim etapie realizowana będzie przebudowa magistrali żeliwnej na odcinku 6,9 km od zbiorników w Łośniu do Stacji Uzdatniania Wody Łazy Błędowskie. Łączny koszt inwestycji to przeszło 10 mln złotych.

BIEŻĄCE INFORMACJE O PRACACH MOŻNA ZNALEŹĆ:

  • na stronie internetowej www.dabrowskie-wodociagi.pl w zakładce Przerwy w Dostawie Wody oraz na bieżąco aktualizowane punkty dowozu wody,
  • w rejonie wykonywanych prac na słupach ogłoszeniowych, klatkach schodowych itp.
  • w wiadomościach SMS po zarejestrowaniu się do Systemu Powiadamiania INFO SMS Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – powiadomienia.dabrowa-gornicza.pl – wybierając jako rodzaj powiadomienia pole Media Dąbrowa,
  • pod bezpłatnym numerem 994 – aktualnych informacji udziela Centrum Dyspozytorskie Dąbrowskich Wodociągów.