Prof. Krzysztof Zamasz złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W czwartek, 7 czerwca, doszło do niespodziewanej zmiany we władzach metropolii. Tego dnia rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii złożył prof. Krzysztof Zamasz.

– Chciałem bardzo podziękować za zaufanie, którym zostałem obdarzony podczas wyboru na tę funkcję. W ciągu ostatnich miesięcy udało się nam zainicjować wiele ciekawych projektów, które w przyszłości przyczynią się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców w Metropolii. Praca na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego GZM była dla mnie cennym doświadczeniem. Przede mną jednak nowe wyzwania zawodowe, których niestety nie będę mógł łączyć z dotychczas pełnioną funkcją – mówi prof. Krzysztof Zamasz.

Krzysztof Zamasz – fot. Metropolia GZM
Krzysztof Zamasz – fot. Metropolia GZM

Krzysztof Zamasz jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Śląskiej, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych.

W latach 2008-2013 pełnił funkcję wiceprezesa w spółce Tauron Polska Energia, zaś w latach 2013-2015 był prezesem spółki energetycznej Enea. Do zarządu metropolii został wybrany 12 września 2017 roku (zgłosił go podregion tyski – przyp.). 27 marca 2018 roku objął funkcję wiceprzewodniczącego zarządu. W GZM odpowiadał za sprawy związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, współpracą międzynarodową oraz inwestycjami.

Krzysztof Zamasz – fot. Metropolia GZM
Krzysztof Zamasz – fot. Metropolia GZM

Według nieoficjalnych informacji, Krzysztof Zamasz otrzymał atrakcyjną propozycję pracy dla jednej z instytucji finansowych. – Dziękuję za dobrą współpracę i życzę powodzenia w realizacji własnych celów zawodowych – napisał na twitterze Kazimierz Karolczak, szef metropolii.

Krzysztof Zamasz – fot. Metropolia GZM
Krzysztof Zamasz – fot. Metropolia GZM

Zgodnie ze statutem GZM członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, która poddawana jest pod głosowanie zgromadzenia metropolii. – Najbliższa sesja zgromadzenia odbędzie się 25 czerwca – poinformowała nas Kamila Rożnowska z departamentu promocji i komunikacji społecznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ciągu miesiąca od złożenia tej rezygnacji, zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka zarządu. – Zgłoszony przez przewodniczącego zarządu kandydat musi zostać wybrany podwójną większością głosów, w głosowaniu tajnym – podkreśla Kamila Rożnowska.