W rejonie ul. Mickiewicza i Krasińskiego w Dąbrowie Górniczej trwa duża inwestycja. Przebudowywane są sieci wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe. Sporo zmieni się między blokami, gdzie m.in. odnowione zostaną skwery i chodniki, a także zmodernizowane będą place zabaw.

W rejonie ul. Mickiewicza i Krasińskiego w Dąbrowie Górniczej trwa duża inwestycja miasta i Dąbrowskich Wodociągów. Opracowanie projektu modernizacji osiedla poprzedziły konsultacje społeczne, z udziałem m.in. mieszkańców, radnych miejskich, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, urzędników i architektów.

– Spotkania w Szkole Podstawowej nr 8 miały otwarty charakter, a informacje o nich zostały umieszczone m.in. na klatkach schodowych. W ich trakcie zbierano propozycje i uwagi dotyczące planowanej inwestycji. Ostateczna wersja zaplanowanych prac również została przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami – mówi Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydział Marki Miasta.

Duże zmiany na Mickiewicza i Krasińskiego – fot. UM Dąbrowa Górnicza
Duże zmiany na Mickiewicza i Krasińskiego – fot. UM Dąbrowa Górnicza

W ramach inwestycji, przebudowywane są przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Po tym odtworzone zostaną trawniki na łącznej powierzchni prawie 8,8 tys. m kw. Aranżacja zieleni obejmie również posadzenie 244 krzewów liściastych i 116 iglastych.

– Za wycinkę pięciu drzew, która była konieczna do przeprowadzenia prac ziemnych, zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Będzie to czternaście drzew – brzozy, jarzęby i klony – wylicza Zdzisława Górska-Nieć.

Duże zmiany na Mickiewicza i Krasińskiego – fot. UM Dąbrowa Górnicza
Duże zmiany na Mickiewicza i Krasińskiego – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Modernizacja obejmie chodniki, uliczki i miejsca postojowe między blokami. – Z myślą o dzieciach, w miejscach starych i sfatygowanych placów zabaw pojawią się nowe huśtawki, zjeżdżalnie i karuzele. Plac w rejonie bloku przy Mickiewicza 3 przeznaczony będzie dla starszych dzieci, a znajdujący się przy blokach 10 i 11 dla młodszych. Powstaną trzy nowe wiaty śmietnikowe, utwardzone zostaną również miejsca pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Na osiedlu ustawione będą też ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe – wyjaśniają dąbrowscy urzędnicy.

Jak przekonują urzędnicy, inwestycja przebiega zgodnie z planem, uzgodnieniami i pozwoleniami. Finał prac zaplanowano na koniec września.