Budynek Urzędu Miejskiego przy ulicy Mościckiego w Sosnowcu został zamknięty. Powodem tej decyzji jest koronawirus – ilość osób zakażonych lub skierowanych na kwarantannę.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sosnowcu poinformowali, że aż do odwołania, zamknięty dla mieszkańców zostaje budynek magistratu przy ulicy Mościckiego 14. Powodem tej decyzji jest koronawirus.

– Utrudnienia działalności w części urzędu wynikają z występujących zachorowań, a co za tym idzie dużej liczby osób skierowanych do izolacji oraz na kwarantanne – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Jak zatem można załatwić ważne sprawy urzędowe? Kontaktując się telefonicznie. Lista z wykazem numerów telefonicznych znajduje się poniżej:

 • WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: (32) 296 0 751, (32) 296 0 580,
 • WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ: (32) 296 0 785, (32) 296 0 851, (32) 296 0 507,
 • WYDZIAŁ ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA DROGAMI I RUCHEM DROGOWYM: (32) 296 0 508,
 • WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI: (32) 296 0 447,
 • WYDZIAŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 515 041 778,
 • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ: (32) 296 05 00 – sekretariat, (32) 296 05 93 – referat ds. ochrony przyrody (zieleń), ochrony zwierząt, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, (32) 296 05 04 – referat ds. infrastruktury i obsługi technicznej miasta (sprawy komunalne),
 • MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW: (32) 296 0 428,
 • WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH: (32) 296 0 559,
 • WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO: (32) 296 0 757, (32) 296 0 418,
 • WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I WSPÓŁPRACY: (32) 296 0 409,
 • WYDZIAŁ EKOLOGII I GOSPODARKI ODPADAMI:
  Referat gospodarki odpadami i kontroli

  – wydawanie zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi,
  1) Pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  2) Zezwolenia na zbieranie odpadów,
  3) Zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  4) Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie interwencji w sprawie nagromadzenia odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tel. (32) 2960827, (32) 2960426,
  – kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
  1) Reklamacje ws. pojemników, odbioru odpadów i harmonogramów tel. (32) 296 0791, (32) 296 0783,
  2) Przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych tel. 32 296 0791,
  3) Sprawozdania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tel. (32) 296 0783.

  Referat gospodarki odpadami komunalnymi
  1) składanie deklaracji tel. (32) 296 07 25,
  2) windykacja (upomnienia i tytuły wykonawcze) tel. (32) 296 08 33,
  3) Księgowość tel. (32) 296 07 90.

  Referat ochrony środowiska
  1) decyzje środowiskowe, zgłoszenia instalacji pola elektromagnetyczne i sprawy hałasu
  tel. (32) 2960595,
  2) decyzje środowiskowe, pozwolenia zintegrowane tel. (32) 296 0572,
  3) pozwolenia na emisję, zgłoszenia instalacji, które nie wymagają pozwolenia na emisję, Programy: STOP SMOG, Czyste Powietrze, gminne programy dotacyjne, sprawy ochrony powietrza tel. (32) 296 08 24,
  4) Program OZE, Program STOP SMOG, Program Czyste Powietrze, dotacje gminne – modernizacja ogrzewania, podłączenia do kanalizacji, przydomowe oczyszczalnie, usuwanie azbestu, Program Podlej deszczem w Sosnowcu tel. 32 296 08 25,
  5) Program Czyste Powietrze, dotacje gminne – modernizacja ogrzewania, podłączenia do kanalizacji, przydomowe oczyszczalnie, usuwanie azbestu, Program Podlej deszczem w Sosnowcu tel. 32 296 0574.