W związku z prowadzonymi pracami remontowymi wiaduktu kolejowego na ulicy Jana III Sobieskiego w Wojkowicach ulica zostanie zamknięta na kilka dni i wyznaczony zostanie objazd.

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi wiaduktu kolejowego na ulicy Jana III Sobieskiego w Wojkowicach od godz. 22.00 w dniu 8 stycznia do godz. 6.00 w dniu 11 stycznia zostanie wprowadzona trasa objazdowa, co spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym.

– Obecny zostanie wyburzony i powstanie zupełnie nowy wiadukt, co cieszy, bowiem ta „brama wjazdowa” do Wojkowic zaczęła się już sypać, co stwarzało zagrożenie dla uczestników ruchu, ale i wygląd pozostawiał wiele do życzenia. Prace zostaną ukończone do końca kwietnia 2021 roku – wyjaśnia Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic. – W dni powszednie, ruch będzie wahadłowy, w weekendy, ruch będzie zamknięty – dodaje.

Objazd w związku z zamknięciem ul. Sobieskiego w Wojkowicach – fot. mat. pras.

Utrudnienia czekają także na osoby korzystające z komunikacji autobusowej. Zmiany dotyczą linii nr: 24, 25, 43, 67, 88, 99, 100, 104, 133, 721, 722, 904N i 911N. Ponadto, przystanek Wojkowice Kościół 01 i 02 zostanie wyłączony z obsługi. Na ul. Fabrycznej, w rejonie skrzyżowania z ul. Morcinka, uruchomione zostanie tymczasowe stanowisko przystanku Wojkowice Morcinka Wiadukt oznaczone numerem 03.