W Wojkowicach rozpoczął działalność klub „Senior+”, co pozwoli na zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

Klub „Senior +” to placówka dziennego wsparcia dla osób starszych. Dzięki uczestnictwu seniorzy będą mogli rozwijać swoje pasje, zwiększać aktywność, miło spędzić wolny czas. Siedziba mieści się w kamienicy przy ulicy Gustawa Morcinka 6 w Wojkowicach.

– Radość seniorek i seniorów bezcenna, niech służy jak najdłużej. Kolejne miejsce na mapie Wojkowic przeszło metamorfozę i to w dzielnicy postindustrialnej, w której wiele jeszcze się zmieni – mówi Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.

W uroczystej inauguracji w imieniu Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca udział wzięli Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego Adam Szydłowski wraz z Radną Rady Powiatu Zofią Gajdzik. Zaproszenie Burmistrza Miasta Wojkowice Tomasza Szczerby przyjęli też licznie przybyli na wydarzenie seniorzy.