Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach którego miasto utworzy grupę dla 25 małych podopiecznych.

Ponad 403 tysiące złotych na projekt pod nazwą: „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie” otrzymało Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie im. Misia Uszatka. Oznacza to, że już wkrótce w placówce uruchomiona zostanie nowa, licząca 25 przedszkolaków, grupa.

Starania nad utworzeniem takiej grupy porębskie przedszkole podjęło wiele miesięcy wcześniej. Pisemne deklaracje (w ramach rekrutacji do nowej grupy) rodzice składali już w sierpniu.

Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego to jednak nie wszystko. Projekt, który uzyskał dofinansowanie, zakłada również m.in. wyremontowanie i adaptacja sali dla nowej grupy przedszkolaków oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych na potrzeby nowego oddziału.

Całe przedsięwzięcie, które zrealizuje placówka, związane jest także z doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycielek pracujących z dziećmi. Podjęte działania przełożą się na wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Porębie, zwiększą szanse edukacyjne dzieci, a także wpłyną na poprawę jakości wychowania przedszkolnego.