Trwają prace przy budowie nowego budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem w Siewierzu. Jest to jedna z największych gminnych inwestycji.

Nowa placówka powstaje przy ul. Władysława Sikorskiego. – Na terenie inwestycji wykonano szereg prac stanu surowego budynku przedszkola, m.in.: roboty ziemne, ściany fundamentowe i nośne, większą część prac stropodachu, a także część podłóg na gruncie – mówią przedstawiciele Miasta i Gminy Siewierz.

Dla żłobka postęp prac jest znacznie większy. Wykonano już m.in. : część robót elektrycznych, montaż ram stolarki okiennej i część ocieplenia elewacji. Wykonano również niezbędną dla budynku przedszkola i żłobka część kanalizacji pod posadzką.

Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosić będzie 3 062,9 m2, z przeznaczeniem dla 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Co istotne, w części budynku przedszkola będzie mieścić się żłobek (o powierzchni ok. 165,5 m2). Będzie to pierwsza w gminie samorządowa placówka opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W placówce opiekę znajdzie 20 dzieci.

Nowe przedszkole z oddziałami integracyjnymi będzie w pełni przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Duża powierzchnia obiektu, przestronne sale i korytarze oraz przede wszystkim brak barier architektonicznych – umożliwi dzieciom swobodne poruszanie się.

Na terenie inwestycji znajdzie się również plac zabaw o powierzchni ok. 974 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizowana inwestycja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, a szczególnie rodzin z dziećmi, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnej infrastruktury przedszkolnej.

Planowany termin zakończenia budowy żłobka przypada na 30 listopada 2020 roku, a budowy przedszkola na 31 maja 2021 roku.