Trwa modernizacja DK1, która przebudowywana jest do standardu drogi ekspresowej. Na zmianach skorzystają nie tylko kierowcy, ale też piesi i rowerzyści. Pierwsza widoczna zmiana ma być do końca września, kiedy do użytku oddana zostanie kładka nad drogą w rejonie ul. Kusocińskiego.

Kompleksowa przebudowa trasy prowadzona jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace wykonane zostały w 27 proc., a w przypadku kładki przy ul. Kusocińskiego są już na ostatniej prostej – według inwestora osiągnęły 80 proc., a piesi i rowerzyści będą mogli z niej korzystać już w III kwartale 2022 r. To oczekiwane rozwiązanie, które pozwoli sprawnie i bezpiecznie przemieszczać się nad ruchliwą drogą.

Podobna kładka powstaje w Karsowie, gdzie również ma być gotowa do końca września. Docelowo przejazd na obie strony DK1, która ma stać się „ekspresówką”, w Dąbrowie Górniczej ma być możliwy na węźle Pogoria, kładką pieszo-rowerową na ul. Kusocińskiego, wiaduktem w rejonie ul. Konstytucji, nowym węzłem Ząbkowice, a także wiaduktami w rejonie ul. Krynicznej i Ujejskiej.

Aktualnie prace prowadzone są przy jezdni w stronę Bielska-Białej, która została zamknięta. Ruch w obu kierunkach poprowadzony jest jezdnią w stronę Częstochowy.

Postęp prac

Dotychczas w pełnym zakresie zrealizowano prace związane z rozbiórką istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Przygotowano również teren niezbędny dla rozpoczęcia prac ziemnych i budowy konstrukcji drogi. Wykonano większość przebudowy podziemnej sieci gazowej, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej. Wykonano także odcinek próbny podbudowy bitumicznej.

Co jeszcze będzie się działo na budowie w tym roku?

Kontynuowane będą prace przy przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej, a także kanalizacji sanitarnej. Przebudowane sieci gazowe zostaną włączone do eksploatacji. W dalszym ciągu będzie trwała przebudowa wodociągu do huty Katowice. Budowane będą także zbiorniki retencyjne. Wykonanie infrastruktury podziemnej i dokończenie prac ziemnych pozwoli na zintensyfikowanie prac przy konstrukcji jezdni w kierunku Bielska-Białej. Kontynuowane będą także budowy dwóch mostów, przejść dla zwierząt i przepustów drogowych. Trwać będą również prace związane z wykonywaniem ustroju nośnego na wiaduktach drogowych węzła Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz w ciągu ul. Ujejskiej, Krynicznej, Konstytucji.

W czasie przebudowy mocno zmieniła się organizacja ruchu. Żeby umożliwić przejazd na obie strony drogi i zawracanie, wykonano dwa tymczasowe ronda – w rejonie ul. Ujejskiej i ul. Konstytucji. W okolicach przejść dla pieszych zamontowano ostrzegawczą sygnalizację świetlną.

Pod koniec roku planowane jest przeniesienie ruchu na wykonywaną teraz jezdnię w stronę Bielska-Białej. Wtedy przebudowa obejmie aktualnie wykorzystywaną drogę w kierunku Częstochowy.

Modernizacja DK1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we wrześniu 2020 r. podpisała umowę na zaprojektowanie i przebudowę DK1 na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Trasa ma być drogą ekspresową. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Zobowiązała się do wykonania prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych. Czas projektowana nie jest objęty tym wyłączeniem. Uwzględniając te terminy, GDDKiA przyjmuje, że droga będzie gotowa do końca 2023 r. Wartość zadania wynosi ponad 282 mln 122 tys. zł.

Wykonawca musi przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

Droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.