Nowa organizacja ruchu ma ograniczyć przejazdy ciężarówek przez dzielnice przyległe do przebudowywanej DK1 w Dąbrowie Górniczej.

Przebudowa DK1 do parametrów drogi ekspresowej rozpoczęła się w tym roku i ma potrwać do końca 2023. Na dąbrowskim odcinku ruch w obu kierunkach w większości odbywa się obecnie jezdnią w kierunku Pyrzowic, co znacznie spowalnia ruch i przyczynia się do powstawania kilometrowych korków.

Utrudnienia dla kierowców ciężarówek

Kierowcy skarżą się, że tracą czas i szukają skrótów, uciekając z przebudowywanej trasy na lokalne drogi. Przez to znacznie zwiększył się ruch w przyległych do DK1 dzielnicach: Antoniowie, Ujejscu i przede wszystkim w Ząbkowicach.

ciężarówka na ulicy
Przebudowa DK1 – fot. UM Dąbrowa Górnicza/Dariusz Nowak

Niestety, skrótów szukają także kierowcy ciężarówek, których znacznie przybyło na lokalnych drogach. By zaradzić tej sytuacji, miasto zwróciło się do Budimeksu o wdrożenie nowej organizacji ruchu, która wyeliminuje ruch tranzytowy przez dzielnice i skieruje ruch ciężarówek objazdem – przez obwodnicę Tucznawy – na drogę wojewódzką nr 796 do Zawiercia. Budimex zaakceptował propozycję miasta i nowa organizacja ruchu już obowiązuje.

– Cieszę się, że firma Budimex przychyliła się do naszej prośby. Ograniczy to ruch samochodów ciężarowych, które – szukając skrótów – uciekały z przebudowywanej DK1, poprawi bezpieczeństwo w naszych dzielnicach i zatrzyma dewastację lokalnych dróg – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Tablice z informacjami o objeździe i zakazie wjazdu pojazdów powyżej 7 ton w ostatnich dniach instalowane były wzdłuż S1, DK1 i DK94 oraz wyznaczonych ulic. Zakazy pojawiły się na wjazdach z DK1 do Ujejsca i Ząbkowic, a także na wybranych ulicach w dzielnicach.

zrzut mapy
Przebudowa DK1 – fot. UM Dąbrowa Górnicza/Dariusz Nowak

Wyjątki od zakazu

Od zakazu będą odstępstwa i nie będą dotyczyć pojazdów służb miejskich, zaopatrzenia i pojazdów przebudowy DK1. Zakaz nie będzie dotyczył także miejsc prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicach: Złotej, Uczniowskiej, Karsowskiej, Broniewskiego, Olimpijskiej, Ogrodników, Ujejskiej, Krynicznej, Konstytucji, alei Zwycięstwa, Armii Krajowej, Mizerkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Dworcowej, Chemicznej, Rapackiego, Traktowej, Szosowej, Dolomitowej, Gospodarczej, Wapiennej, św. Antoniego i Szpakowej.

Z myślą o pieszych

Przedstawiciele katowickiego oddziału GDDKiA poinformowali, że obecnie priorytetem jest budowa dwóch kładek dla pieszych – przy ul. Karsów i Kusocińskiego – które umożliwią mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie się nad przebudowywaną trasą. Z zapowiedzi wynika, że mają one być gotowe w trzecim kwartale 2022 roku.

przebudowa drogi
Przebudowa DK1 – fot. UM Dąbrowa Górnicza/Dariusz Nowak

Docelowo przejazd na obie strony przyszłej trasy S1 będzie możliwy na węźle Pogoria, kładką pieszo-rowerową na ul. Kusocińskiego, wiaduktem w rejonie ul. Konstytucji, nowym węzłem Ząbkowice, a także wiaduktami w rejonie ul. Krynicznej i Ujejskiej.

Niedawno zakończyły się natomiast prace rozbiórkowe na jezdni w kierunku Tychów, na węźle Pogoria i w rejonie nowo budowanego węzła Ząbkowice. Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie budowy konstrukcji nowej jezdni przyszłej drogi ekspresowej.

Trwają także prace związane z przezbrajaniem sieci, budową nasypów i wykopów. Rozpoczęto również budowę przepustów dla małych zwierzą. Trwa też rozbiórka wiaduktu nad drogą ekspresową S1 w ciągu ul. Ujejskiej.