echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Trwają intensywne prace przy budowie parku miejskiego w Siewierzu. Nowe miejsce ma zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na powietrzu.

W ramach inwestycji, pomiędzy ulicą Żwirki i Wigury a szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu, powstaje ciąg pieszo-rowerowy i ścieżki piesze wraz z 2 kładkami dla pieszych, nad rowem Jordan, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, strefa dydaktyczna wraz z oświetleniem, zielenią i obiektami małej architektury, a także plenerowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Na terenie budowy wykonano już większość alejek wraz z nawierzchnią mineralno-żywiczną. Powstały pagórki oraz poziome powierzchnie placu, zamontowano urządzenia siłowni, urządzenia zręcznościowe oraz elementy placu zabaw: zjeżdżalnię, huśtawkę gniazdową oraz wszystkie urządzenia muzyczne.

Inwestor nie zapomniał także o zmotoryzowanych mieszkańcach. Z myślą o nich powstał parking oraz podbudowy z obrzeżami na placach przy potoku Jordan.

W plenerowym Centrum Edukacji Ekologicznej wykonano: zielony tunel, zielone igloo, wiatę z ławostołami, ogrodzenie, donice drewniane oraz wszystkie urządzenia edukacyjne, w skład których wchodzą gry plenerowe.

Wykonano również przyczółki obu mostów. Przygotowano większość tzw. małej architektury: latarni, ławeczek, koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych. Rozpoczęto nasadzenia drzew i krzewów. Do wykonania pozostała niewielka ilość ścieżek w północnej i centralnej części parku.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Na terenie plenerowego Centrum Edukacji Ekologicznej pozostał do wykonania zielony labirynt oraz trawniki. Łączny koszt budowy miejsce rekreacji i edukacji ekologicznej wynosi 4,88 mln zł.

Na wykonanie inwestycji Siewierz uzyskał dofinansowanie w wysokości 85 proc. wydatków kwalifikowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności na rok 2019 gmina otrzymała również dofinansowanie w wysokości ponad 519 tys. złotych.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);