Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z rozbudową sosnowieckiego Teatru Zagłębia.

W 2019 roku Teatr Zagłębia przystąpi do pierwszego etapu rozbudowy obiektu – stworzenia projektu nowej sceny. W budżecie miasta na zadanie „Budowa małej sceny” zarezerwowano 130 tysięcy złotych.

– Po wieloletnich staraniach otrzymaliśmy informację o tym, że są środki na rozbudowę teatru. Bardzo się cieszę się, że miasto Sosnowiec jest otwarte na kulturę i wpisuje ją trwale w strategię rozwoju miasta. Równie ważne jest to, że teatr, który jest zabytkiem, rozbudowuje się o nową architekturę. To połączenie tego, co tradycyjne z tym, co nowoczesne, jest także zgodne z naszą strategią działania w sferze programowej – mówi Iwona Woźniak, dyrektor Teatru Zagłębia.

Nowa scena będzie miejscem prezentacji działań młodych twórców, realizacji projektów z obszaru pedagogiki teatru oraz projektów społecznych, a także wszystkich innych działań wymagających przestrzeni bardziej otwartej niż tradycyjna scena.

Wraz z planowanym rozwojem funkcjonowania Ogrodu Teatralna obiekt teatru stanie się nowym przyjaznym miejscem spotkań w centrum miasta.

Foto: Maciej Stobierski