Podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zawierciu, radni wprowadzili zmiany do budżetu miasta na 2021 rok. Pieniądze mają zostać przeznaczone na Klub Senior+.

Zawiercie chce uczestniczyć w wieloletnim programie „Senior+”. Jego celem jest między innymi zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków.

Podjęcie uchwały miało bardzo istotne znaczenie. Chodziło o zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wysokości 32 tys. zł. Wnioskowane dofinansowanie to aż 128 tys. zł. Klub będzie znajdował się przy ul. Marszałkowskiej 22.

– Chcemy koncentrować się na aktywizacji seniorów na różnych płaszczyznach. Jeżeli uda się pozyskać dotację, będziemy mogli wyremontować lokal – mówi Martyna Tyszczak-Sołtysik, dyrektor MOPS w Zawierciu.

Pomieszczenia, z których będą korzystali seniorzy, mają być w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. We wnętrzu znajdzie się wyodrębniony aneks kuchenny, szatnia i sala, w której będą odbywały się spotkania, warsztaty oraz prelekcje.

Pieniądze dla OSiR-u

Kolejna zmiana w budżecie polegała na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 60 tys. zł. Zabezpieczenie środków było konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie zewnętrzne. OSiR planuje modernizację hali przy ul. Blanowskiej 40 (wymiana nawierzchni sportowej w hali głównej). Zadanie to może kosztować nawet 371 tys. zł. Miasto będzie ubiegało się o dofinansowanie, które może wynieść 50 proc. kosztów. Wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć do 31 marca.

Nowa nawierzchnia będzie spełniała wymogi Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej oraz Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej.