Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej wydał 26 lutego apel z prośbą o zbiórkę sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy. Na apel licznie odpowiedzieli funkcjonariusz z zagłębiowskich miast.

W zbiórkę sprzętu włączyli się zarówno strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, jak również Ochotnicze Straże Pożarne. Zebrany sprzęt trafia do dwóch punktów koncentracji zlokalizowanych w Katowicach oraz Częstochowie.

Jaki sprzęt przekazują Polscy strażacy?

  • Kamery termowizyjne.
  • Agregaty prądotwórcze.
  • Węże pożarnicze.
  • Agregaty pompowe z kompletem węży.
  •  Prądownice.
  • Motopompy.
  • Odzież specjalna.
  • Strażackie buty specjalne.
  • Hełmy strażackie.
  • Rękawice strażackie.
  • Rękawice ochronne dla ratowników.
  • Kominiarki pod hełmy strażackie.
  • Torby medyczne typu PSP R-1.

Ilość zebranego sprzętu jest imponująca

Podczas briefingu prasowego, który odbył się w siedzibie jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 1 w Katowicach – Szopienicach, będącej jednym z punktów koncentracji sprzętu i wyposażenia przeznaczonego dla ukraińskich strażaków, Śląski Komendant Wojewódzki poinformował, że ilość zebranego sprzętu jest imponująca, co pokazuje solidarność z ukraińskimi strażakami.

Wśród zebranego sprzętu i wyposażenia znajduje się m.in. 80 agregatów pompowych i motopomp, ponad 2 000 szt. węży pożarniczych, ponad 2 000 kompletów ubrań specjalnych, 70 szt. toreb medycznych oraz wiele innego, w tym specjalistycznego sprzętu.

Spływają pierwsze podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Komendant Powiatowy PSP w Będzinie podziękował jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu będzińskiego.

– Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu będzińskiego, które zareagowały na apel Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka i przekazały dla strażaków z Ukrainy sprzęt i wyposażenie osobiste. Środki te będą wykorzystane podczas podejmowanych działań ratowniczych w obliczu ataków wojennych na ich kraj – napisał w podziękowaniach Arkadiusz Spera komendant powiatowy PSP w Będzinie.

Ukraińscy strażacy nieustannie zmagają się z pożarami, które wskutek działań militarnych, pojawiają się cały czas na terenie całego kraju. Zaczyna brakować sprzętu, aby skutecznie radzić sobie ze skutkami rosyjskiej agresji.