Obywatelom Ukrainy, których pobyt w Polsce został uznany za legalny, a także zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc finansowa.

Świadczenie jest jednorazowe w wysokości 300 złotych na osobę. Ma zostać przeznaczone na utrzymanie, w szczególności wykorzystanie ich na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Przysługują one obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium swojego kraju w związku z działaniami wojennymi. Chodzi więc o osoby, które przyjechały po 24 lutego 2022 roku.

Świadczenie mogą otrzymać osoby posiadające Kartę Polaka, które wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych trafili do Polski. Tyczy się to także ich małżonków, o ile przybyli bezpośrednio z terytorium Ukrainy oraz ich dzieci, w związku z działaniami wojennymi.

Aby otrzymać wsparcie finansowe muszą też zostać wpisani do rejestru PESEL. Aby wypełnić wniosek należy posiadać dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy, rodzaj, seria i jego numer (np. paszport).

Ponadto muszą mieć ze sobą dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski, numer PESEL oraz podstawowej dane, jak imię, nazwisko, obywatelstwo, płeć czy aktualny adres pobytu. Dokumenty są przyjmowane w wyznaczonych do tego miejscach, dla przykładu w gminie Poręba jest to MOPS.