echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Obywatelom Ukrainy, których pobyt w Polsce został uznany za legalny, a także zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc finansowa.

Świadczenie jest jednorazowe w wysokości 300 złotych na osobę. Ma zostać przeznaczone na utrzymanie, w szczególności wykorzystanie ich na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Przysługują one obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium swojego kraju w związku z działaniami wojennymi. Chodzi więc o osoby, które przyjechały po 24 lutego 2022 roku.

Świadczenie mogą otrzymać osoby posiadające Kartę Polaka, które wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych trafili do Polski. Tyczy się to także ich małżonków, o ile przybyli bezpośrednio z terytorium Ukrainy oraz ich dzieci, w związku z działaniami wojennymi.

Aby otrzymać wsparcie finansowe muszą też zostać wpisani do rejestru PESEL. Aby wypełnić wniosek należy posiadać dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy, rodzaj, seria i jego numer (np. paszport).

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Ponadto muszą mieć ze sobą dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski, numer PESEL oraz podstawowej dane, jak imię, nazwisko, obywatelstwo, płeć czy aktualny adres pobytu. Dokumenty są przyjmowane w wyznaczonych do tego miejscach, dla przykładu w gminie Poręba jest to MOPS.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);