Rozmowa z Markiem Węgrzynowiczem, prawnikiem specjalizującym się w walce z przemocą.

Od jak dawna zajmuje się Pan problematyką walki z przemocą?

Od blisko 20 lat pomagam mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sosnowca, udzielając bezpłatnych porad prawnych. W Dąbrowie Górniczej udzielałem porad prawnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Schronisku dla Ofiar Przemocy w Okradzionowie, Ząbkowicach, w Fundacji Godne Życie, w punkcie konsultacyjnym przy ul. Adamieckiego, na Mydlicach. W Będzinie pomagałem mieszkańcom, m.in. wspierając ich swoją wiedzą prawną w punktach konsultacyjnych: w Grodźcu, na Warpiu oraz w centrum miasta. Jeśli chodzi o Sosnowiec – raz w tygodniu bezpłatnie udzielam porad prawnych na terenie Klimontowa. Rzec by można, że starałem się być tam, gdzie ta pomoc była potrzebna i jest potrzebna.

Na czym polega przemoc?

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, przemoc to celowe użycie siły fizycznej lub władzy, sformułowane jako groźba lub rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie, grupie lub społeczności, które albo prowadzi do obrażeń cielesnych, albo z którym wiąże się wysokie prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia.

Mamy różne rodzaje przemocy: przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, seksualną. Każda z tych form przemocy wyczerpuje znamiona art. 207 § 1 KK i jest przestępstwem.

Czy przemoc to zjawisko powszechne?

Gdy zaczynałem swoją pracę, nie sądziłem, że jest to tak olbrzymi problem. Przemoc występuje wszędzie, nie tylko w rodzinach patologicznych, ale również w tak zwanych „dobrych domach”. Często nie wiemy, że nasi bliscy, nasi znajomi doświadczają przemocy ze strony oprawców. Dzieje się tak dlatego, że często zjawisko przemocy występuje w „czterech ścianach”, za zamkniętymi drzwiami mieszkań, domów. Co ciekawe, ofiarami przemocy są nie tylko kobiety, ale także dzieci oraz mężczyźni.

Gdzie szukać pomocy?

W naszym mieście pomoc możemy znaleźć w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w MOPS-ie, w organizacjach pozarządowych. Możemy także o tym fakcie zawiadomić policję, zadzwonić na „Niebieską Linię”, poinformować sąd rodzinny np. gdy ofiarą przemocy w rodzinie jest dziecko.

Jak się zachować, gdy doświadczamy przemocy?

Najważniejsze, aby nie być biernym. Należy jak najszybciej udać się do prawnika, psychologa, tutaj pomoc powinna być kompleksowa. Nie bójmy się skorzystać z pomocy. Im szybciej będziemy działać, tym szybciej rozwiążemy problem. Zdarza się, że ludzie tkwią w toksycznych związkach przez wiele lat. Przemoc sama nie ustąpi, musimy podjąć działania (prawne, psychologiczne). Wtedy nasze życie ulegnie znacznej poprawie. Skorzystamy na tym my oraz cała nasza rodzina.

Kto może zgłosić przemoc w rodzinie?

Każdy, kto jest świadkiem przemocy w rodzinie. Apeluję do osób, które są świadkami przemocy w rodzinie, by nie były obojętne, by reagowały. Należy powiadomić służby, które przeciwdziałają przemocy w rodzinie lub porozmawiać z osobą dotkniętą przemocą i przekonać ją, by szukała pomocy. Jeśli w związku z przemocą w rodzinie zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, niezależnie od zawiadomienia służb, należy zgłosić ten przypadek organom ścigania (policji i prokuraturze). Powiedzmy wszyscy STOP przemocy!

Materiał wyborczy sfinansowany przez KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni