13 października po raz kolejny pójdziemy do urn. Wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Sprawdźmy, kto z naszego regionu chce trafić do izby wyższej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa się ze 100 senatorów wybieranych wwyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu. Bierna prawo wyborcze w wyborach do Senatu uzyskuje się w wieku 30 lat.

W Zagłębiu głosujemy w dwóch okręgach wyborczych. W okręgu nr 77, obejmującym Sosnowiec i Jaworzno, startuje dwóch kandydatów – Jacek Dudek (KW Prawo i Sprawiedliwość) oraz Joanna Sekuła (KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni). Z kolei w okręgu nr 76, który obejmuje powiatu będziński, zawierciański oraz Dąbrowę Górniczą, o funkcję senatora walczy aż czterech polityków. Są to: Arkadiusz Grabowski (KW Prawo i Sprawiedliwość), Marcin Lazar (KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy), Beata Małecka-Libera (KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni) i Katarzyna Zagajska (KWW Katarzyny Zagajskiej).

Kandydaci do Senatu – okręg nr 77 (Sosnowiec, Jaworzno)

Jacek Dudek - fot. mat. pras.
Jacek Dudek – fot. mat. pras.

Jacek Dudek (KW Prawo i Sprawiedliwość)

absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studiował również w GEA College of Entrepreneurship w stolicy Słowenii – Ljubljanie.

Jest magistrem filologii polskiej, administracji publicznej oraz prawa. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obecnie sprawuje mandat radnego Rady Miejskiej w Sosnowcu.

Joanna Sekuła - fot. mat. pras.
Joanna Sekuła – fot. mat. pras.

Joanna Sekuła (KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni)

Z wykształcenia jest inżynierem, aktualnie wykonuje zawód menedżerki. Zaczęła pracować jako nauczycielka bezpośrednio po studiach w sosnowieckim Elektroniku. Uczyła przedmiotów zawodowych.

Jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej zajmowała się projektowaniem i realizacją programów unijnych. W 1998 roku, z paryskim Lycée Polyvalent Privée jako partnerem, zrealizowała jeden z pierwszych projektów Leonardo da Vinci.

W 2011 roku została dyrektorem Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, gdzie pracuje do dziś.

Kandydaci do Senatu – okręg nr 76 (powiaty: będziński, zawierciański i Dąbrowa Górnicza)

Arkadiusz Grabowski - fot. mat. pras.
Arkadiusz Grabowski – fot. mat. pras.

Arkadiusz Grabowski (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Ukończył studia na wydziale zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia podyplomowe na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 1992–2005 pracował jako elektronik-automatyk w Fabryce Przewodów Energetycznych w Będzinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako handlowiec w Zakładach Tworzyw Sztucznych TOMJAN w Będzinie oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Będzinie i Nakle Śląskim.

Od 2011 do 2015 roku pracował w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” w Czeladzi, m.in. na stanowiskach dyrektora i zastępcy dyrektora pionu. W 2015 roku rozpoczął pracę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku jako kierownik wydziału obsługi postępowań.

W latach 2006–2010 radny rady powiatu będzińskiego, a od 2014 do 2015 roku – sejmiku województwa śląskiego. W 2015 roku został senatorem. W 2018 roku był kandydatem PiS na prezydenta Będzina.

Marcin Lazar - fot. mat. pras.
Marcin Lazar – fot. mat. pras.

Marcin Lazar (KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy)

Z wykształcenia jest nauczycielem. W latach 2003-2019 pracował w Szkole Podstawowej nr 2 w Będzinie. Uczył także w Szkole Podstawowej nr 8 w szkole w Łagiszy. Uczy historii, wiedzy o społeczeństwie i przygotowania do życia w rodzinie. Od 2006 roku radny Rady Miejskiej w Będzinie. Od lat angażuje się społecznie, jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Będzina. W 2018 roku był niezależnym kandydatem na prezydenta Będzina.

Beata Małecka-Libera - fot. mat. pras.
Beata Małecka-Libera – fot. mat. pras.

Beata Małecka-Libera (KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni)

W 1979 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W latach 1980-1996 pracowała jako laryngolog. W latach 1993-1997 była słuchaczką studiów doktoranckich, w 1999 obroniła pracę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk medycznych.

W latach 2001-2002 była dyrektorką Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w okresie od 2002 do 2005 kierowała Szpitalem Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej.

Należała do Unii Demokratycznej oraz do Unii Wolności. W 2005 roku z listy Platformy Obywatelskiej została wybrana na posłankę. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz drugi uzyskała mandat poselski, otrzymując 20 877 głosów. W wyborach w 2011 roku z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. 7 stycznia 2015 roku została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, pełniącego funkcję pełnomocnika rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku została ponownie wybrana do Sejmu. W Sejmie VIII kadencji została zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia.

Katarzyna Zagajska - fot. mat. pras.
Katarzyna Zagajska – fot. mat. pras.

Katarzyna Zagajska (KWW Katarzyny Zagajskiej)

Skończyła Liceum Ekonomiczne. Studiowała też zarządzanie na Politechnice Śląskiej. Ukończyła także studia doktoranckie z zakresu metalurgii i transportu na wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz z zakresu public relations w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

Pracuje jako doradca zarządu w Commercium World Contract Carpet. Radna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Przewodniczyła pracy Komisji Prawno-Organizacyjnej. W 2018 roku nieudanie ubiegała się o fotel prezydenta Dąbrowy Górniczej.