Zarząd powiatu będzińskiego zdecydował o przekazaniu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej miliona złotych na walkę ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa i zachorowalnością na COVID-19.

Powiat przekazał pieniądze na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego, w tym 5 tys. sztuk maseczek jednorazowych, tysiąc sztuk kombinezonów ochronnych z kapturami i osłonami na buty.

Ponadto, władze powiatu będzińskiego zdecydowały o sfinansowaniu zakupu nowego ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym, obejmującym defibrylator transportowy i przenośny zestaw tlenowy.

– W aktualnym czasie, tak skonfigurowany ambulans będzie wykorzystywany do obsługi pacjentów podejrzanych i chorych na COVID-19 do transportu pomiędzy naszym szpitalem a oddziałami i szpitalami zakaźnymi. Po wygaśnięciu epidemii, ambulans będzie wykorzystywany do transportu międzyszpitalnego pacjentów PZZOZ pozostających w stanie zagrożenia życia – wyjaśnia Aldona Sylwa, dyrektor PZZOZ.

Zakupiony zostanie także aparat ultrasonograficzny, będący podstawowym sprzętem medycznym diagnostycznym wskazanym do codziennej ewaluacji stanu płuc u chorych na COVID-19. Szpital może także liczyć na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na rozbudowę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (powiększenie o kolejne trzy łóżka).

– Zdrowie i poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, szczególnie w tym okresie, powinny stanowić priorytet w działaniach samorządowców. Obecna sytuacja stanu zagrożenia epidemiologicznego jeszcze dosadniej pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie tego rodzaju usług medycznych dla mieszkańców gmin i miast powiatu będzińskiego – podkreśla Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Warto podkreślić, że dotychczasowa analiza danych statystycznych obrazujących stopień wykorzystania miejsc łóżkowych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w PZZOZ wykazała, że miały one jeden z najwyższych wskaźników obłożenia w województwie śląskim i z trudnością pokrywały zabezpieczenie medyczne w zakresie intensywnej terapii dla chorych Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i ludności powiatu będzińskiego.

Na wsparcie szpitala ze swoich budżetów zdecydowały się także miasta i gminy powiatu będzińskiego: Będzin (350 tys. zł), Czeladź (300 tys. zł), Siewierz (100 tys. zł), Bobrowniki (130 tys. zł), Psary (50 tys. zł) oraz Wojkowice (60 tys. zł).