echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Mieszkańcy Sławkowa w ostatnim czasie zwracali uwagę na wycinkę drzew na terenie miasta. Urząd wyjaśnia zasady ich dokonywania.

W Sławkowie większość lasów jest zarządzana przez Lasy Państwowe i Wspólnotę Leśną. Jak wskazuje magistrat to właśnie do tych organów mieszkańcy powinni zgłaszać swoje wątpliwości.

Ponadto na terenie powiatu nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta, w tym przypadku będziński. Jak wskazuje magistrat w lasach dokonywane są różnego rodzaju cięcia jak choćby główne (wykonywane w celu pozyskania drewna w drzewostanie dojrzałym do wyrębu), czy też pielęgnacyjne (eliminacja drzew niepożądanych gatunków lub o wadliwym pokroju).

Wszystkie te ruchy są zawarte w planie urządzenia lasu. W przypadku Lasy Państwowe (dokładniej Nadleśnictwo w Chrzanowie) przygotowały dokument, który obowiązuje do 2029 roku. Dla Sławkowa stworzono uproszczony plan, który będzie obowiązywać do 2025 roku.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);