Wojkowice pozyskały dodatkowo ponad milion złotych na realizację budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej (etap II).

Środki otrzymały z funduszu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nie jest to jedyne zewnętrzne dofinansowanie, jakie miasto otrzymało w ramach tego projektu. Wcześniej Wojkowice pozyskały prawie 28 milionów złotych zewnętrznego dofinansowania na ten cel.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę ponad 47 kilometrów kanalizacji sanitarnej. Połowa znajdzie się na obszarze, która dotychczas nie był skanalizowany. Ponadto powstanie prawie pięć kilometrów kolektorów tłocznych czy pięć przepompowni.