Katedra i Zakład Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzi bezpłatne badania pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID). Projekt skierowany jest do mieszkańców Sosnowca, Katowic i Gliwic.

Katedra i Zakład Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach bada bezpłatnie i w wysokim standardzie mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID). Projekt „Rozpowszechnianie, przebieg i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 roku” jest skierowany wyłącznie do mieszkańców Katowic, Gliwic lub Sosnowca.

Badanie nie jest tzw. „badaniem wymazowym”, ale polega na pobraniu krwi w celu oznaczenia przeciwciał antywirusowych. Wynik pozwoli określić, czy i w jakim stopniu osoba badana przebyła zakażenie wirusem (nawet jeśli nie miała objawów) i jak na to zakażenie zareagował system odpornościowy organizmu. Wynik badania zostanie udostępniony badanemu wraz z ewentualnymi zaleceniami.

Chęć udziału można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 25 23 734 lub 32 20 88 544 (od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 15). Badanie jest możliwe wyłącznie do końca listopada 2020 roku, a zgłoszenia przyjmowane będą do 20 listopada.