Śląski Urząd Wojewódzki rozesłał do powiatów i miast na prawach powiatu list z prośbą o kontrolę odbioru programu TVP Info.

We wtorek do powiatów i miast na prawach powiatu wpłynęło pismo z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w którym poinformowano, że samorządy mają monitorować sygnał TVP Info i codziennie rano muszą przesyłać raport na ten temat.

To pokłosie weekendowej awarii. Widzowie zgłaszali bowiem problemy z odbiorem TVP Info w kilku województwach. Chwilowe problemy techniczne miały dotyczyć 13 województw i spowodowane były awarią nadajników obsługiwanych przez firmę EmiTel. Prezes TVP Jacek Kurski zawiadomił nawet ABW.

W Sosnowcu nie mają czasu na oglądanie telewizji

O piśmie ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu wiceprezydent Mateusz Rykała.

– Niestety nie mamy w urzędzie miasta czasu na oglądanie telewizji, dlatego nie możemy podejść do tego pisma adekwatnie do prośby. Poprosimy więc mieszkańców o sygnały w tej sprawie. Można to będzie sprawdzić w czasie świąt w przerwie reklamowej podczas oglądania filmu „Kevin sam w domu” – powiedział zastępca prezydenta Sosnowca.

Jak udało nam się dowiedzieć, pisma o podobnej treści wpłynęły także do samorządów z innych województw.