W czwartek, 17 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej, sosnowieccy radni udzielili wotum zaufania i absolutorium prezydentowi miasta Arkadiuszowi Chęcińskiemu.

Najważniejszymi punktami czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu był raport o stanie gminy i związana z nim debata. Jest to istotny dokument podsumowujący działania prezydenta i jego służb za 2020 rok. W raporcie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące miasta oraz tego jakie działania zostały podjęte i zrealizowane w minionym roku we wszystkich obszarach aktywności jego mieszkańców począwszy od zarządzania miastem i planowania jego rozwoju, poprzez finanse, gospodarkę, infrastrukturę i środowisko po obszar przestrzeni społecznej i kulturalnej.

– Odkąd zostałem wybrany na urząd prezydenta staram się wspólnie z moimi współpracownikami konsekwentnie wykonywać powierzony mi mandat na rzecz mieszkańców Sosnowca. Warto pamiętać, z jakimi sytuacjami musieliśmy się „zmierzyć” w 2020 roku. Myślę tu przede wszystkim o walce z koronawirusem. Mimo to, każdego dnia realizujemy ambitne cele i wyznaczamy nowe kierunki w rozwoju naszego miasta. To priorytetowe zadanie. Analizujemy każdy pomysł i projekt. Bierzemy pod uwagę wszystkie uwagi i sugestie mieszkańców. Wybieramy to, co naszym zdaniem będzie najlepsze dla mieszkańców. Krok po kroku, konsekwentnie idziemy do przodu. Remontujemy drogi, modernizujemy przystanki i przejścia podziemne, budujemy domy i nowe place zabaw. Zwiększamy atrakcyjność Sosnowca. Tworzymy zielone przestrzenie przyjazne mieszkańcom i inwestorom – wylicza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Od lat konsekwentnie realizujemy programy społeczne, powstają nowe żłobki, aby wesprzeć pracujących rodziców, dbamy także o rodziny wielodzietne i seniorów. Realizujemy profilaktykę zdrowotną zarówno dzieci jak i osób starszych. Myślimy o każdym mieszkańcu naszego miasta – dodaje.

Największe emocje wywołała jednak dyskusja na temat wyludniania się miasta, zaciągniętej pożyczki na budowę Zagłębiowskiego Parku Sportowego czy wprowadzenie buspasów, które zdaniem radnych są nietrafionym pomysłem. Ostatecznie jednak udzielono prezydentowi Chęcińskiemu absolutorium za 2020 rok.

15 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium prezydentowi, 2 był przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Podobnie głosy rozłożyły się w przypadku głosowania za udzieleniem wotum zaufania. Natomiast w przypadku głosowania w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sosnowca za rok 2020 – 15 radnych wyraziło swoje poparcie dla przygotowanego przez władze miasta dokumentu przy jednym głosie przeciw. 8 radnych wstrzymało się od głosu. – Dziękuję radnym za wotum zaufania i udzielenie absolutorium. Bądźmy dumni z Sosnowca – powiedział po głosowaniu prezydent Sosnowca.