Sosnowieccy radni potępili wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. – Orzeczenie TK to przyzwolenie na tortury kobiet – uważają rajcy.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej sosnowieccy radni potępili większością głosów wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. – Jako Rada Miejska w Sosnowcu stanowczo sprzeciwiamy się wyrokowi tzw. „Trybunału Konstytucyjnego” w sprawie uznania za niezgodne z Konstytucją przepisów dotyczących aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a tym samym ograniczeniu praw obywatelskich i praw człowieka – czytamy w uchwale.

Stanowisko to jest głosem ogromnej liczby sosnowiczanek i sosnowiczan oraz znacznej części polskiego społeczeństwa. Wypowiedzenie przyjętego dotychczas w Polsce kompromisu aborcyjnego jest niemoralne, skazuje kobiety na piekło. Z ogromnym uznaniem odnosimy się do setek tysięcy protestujących Polek i Polaków, którzy w obecnej sytuacji zdecydowali się na publiczne wyrażenie sprzeciwu wobec prób ograniczania w naszym kraju praw obywatelskich. Konsekwencje manifestacji spoczywają na barkach nieodpowiedzialnych przedstawicieli władz państwowych, których decyzje oraz stanowiska stoją u podstaw masowych protestów – uważają sosnowieccy radni.

Zdaniem radnych „nikt nie ma etycznego prawa zmuszać kobiet do kontynuowania ciąży z nieodwracalnymi wadami płodu, powodującymi śmierć dziecka zaraz po urodzeniu lub też skazującego dziecko na życie zależne od opiekuna”.

Orzeczenie TK to przyzwolenie na tortury kobiet – ich trwałe cierpienie fizyczne, psychiczne i emocjonalne. To sprowadzenie kobiet do roli inkubatorów, pozbawionych prawa do decydowania o sobie, odarcie ich z przyrodzonej i niezbywalnej godności – podkreślają.

Rajcy z Sosnowca dodają, że „wpływ na stan zdrowia i stan psychiczny wielu kobiet, a tym samym całych rodzin będzie nieodwracalny i jest niemożliwy do przewidzenia”. – Należy wyraźnie zaznaczyć, iż dotychczasowe rozwiązania prawne nie narzucały kobietom oraz ich rodzinom konieczności aborcji, pozostawiały taką możliwość. Dziś, polskie kobiety zostały pozbawione możliwości wyboru, godności oraz podmiotowości – podkreślają.

Jako organ uchwałodawczy chcemy również podkreślić, że skrajnie nieodpowiedzialne jest wszczynanie wyrokiem tak ogromnego konfliktu społecznego w czasie gigantycznego wzrostu zachorowań wirusa COVID-19. Nawoływanie do walki z kobietami oraz ponowne dzielenie Polek i Polaków na tych walczących w słusznej sprawie i na tych, których pobudki, w ocenie rządu, są błędne przyczyni się do wzrostu fali protestów, a tym samym sprowadzi zagrożenie na życie i zdrowie mieszkanek i mieszkańców naszego kraju. Karygodnym jest próba odbierania głosu oraz decyzyjności kobietom, karygodne jest zmuszanie kobiet do ponownej walki o ich podstawowe prawa, dlatego jako Rada Miejska w Sosnowcu nie godzimy się na to i wzywamy do poszanowania praw kobiet – czytamy w przyjętej uchwale.

Za uchwałą głosowało 18 radnych, 3 osoby były przeciw.

Za: Piotr Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał Kaźmierczak, Wojciech Kulawiak, Łukasz Litewka, Ryszard Łukawski, Grzegorz Mentel, Tomasz Niedziela, Wojciech Nitwinko, Wanda Olko, Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz, Ewa Szota, Michał Wcisło, Kamil Wnuk, Paweł Wojtusiak, Damian Żurawski.

Przeciw: Piotr Ociepka, Tadeusz Sokołowski, Grażyna Welon.

Wstrzymali się: Jacek Dudek, Michał Zając, Renata Zmarzlińska-Kulik. Nieobecny: Łukasz Krawiec.