We wtorek, 8 sierpnia, ponad trzy miesiące przed terminem umownym, została oddana do ruchu przebudowana estakada w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu.

8 sierpnia 2017 r. oddano do ruchu przebudowaną estakadę w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu, na której prace od 19 listopada 2015 r. prowadziła firma Mosty Łódź S.A.

Celem przedsięwzięcia było dostosowanie obiektu – składającego się w rzeczywistości z dwóch niezależnych estakad – do niezbędnych wymogów technicznych obowiązujących w całej Unii Europejskiej, tj. odporności nawierzchni na nacisk pojazdu do 115 kN/oś dla 6. kategorii ruchu oraz geometrii poziomej odpowiadającej parametrom klasy S (drogi ekspresowej).

W celu przebudowy obiektu niezbędna okazała się jego rozbiórka, a także budowa nowych dróg dojazdowych. W trakcie realizacji szczególną uwagę przykładano do jakości prac i wykorzystywanych materiałów. Zgodnie z umową prace miały zakończyć się do 15 listopada 2017 r.

Po zakończeniu przebudowy estakad wykonano na nich testy obciążeniowe – dynamiczne i statyczne – które przeprowadzili pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej. Wzięło w nich udział pięć pojazdów ciężarowych o masie całkowitej 32 t (dających w sumie obciążenie rzędu 160 t).

Obecnie obiekt spełnia niezbędne wymogi techniczne obowiązujące w całej Unii Europejskiej odpowiadające parametrom klasy S (drogi ekspresowej). Po przebudowie estakada zyskała na szerokości – obecnie pasy ruchu mają szerokość 3,5 m, a wyznaczony pas awaryjny 2,5 m. Poza samym obiektem przebudowano również dojazdy do niego prowadzące na łącznej długości 119,25 m. Wartość całej inwestycji to ponad 21 mln złotych.

Estakada w Sosnowcu została wybudowana w 1982 r. jako część Wschodniej Obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – drogi omijającej największe miasta regionu, a zarazem łączącej jego wschodnie miejscowości: Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec i Mysłowice. Obejście zostało umiejscowione pomiędzy trasami do Warszawy oraz Bielska-Białej, miało więc nie tylko wyprowadzić ruch tranzytowy z terenów silnie zurbanizowanych, lecz także połączyć Śląsk z centrum oraz południem kraju. Jego całkowita długość to 44 km.