Czeladź złożyła wniosek do II edycji rządowego programu „Polski Ład”.

Zgodnie z regulaminem miasto może ubiegać się o dofinansowanie na realizację trzech projektów. Pierwszy może mieć wartość do pięciu milionów złotych. Pozostałe dwa mogą być wyższe.

Dwie drogi i basen

Stąd Czeladź zdecydowała się złożyć wniosek o dofinansowanie budowy ulicy Staropogońskiej, kompleksowej modernizacji ulicy Prełajskiej oraz budowę krytego basenu, co jest najdroższym ze wszystkich projektów.

Najniższy tyczy się pierwszego z nich. Koszt inwestycji ma wynieść pięć milionów złotych, z czego 250 tysięcy to wkład własny. Inwestycja ma polegać na budowie drogi wraz z podbudową. Oprócz samej nawierzchni w planie zawarte zostało stworzenie chodnika, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

Przebudowa ulicy Przełajskiej będzie polegać między innymi na budowie nowej kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogi, chodnika oraz sieci oświetlenia ulicznego. Całość ma kosztować 15 620 785 złotych, z czego ponad 781 tysięcy to wkład własny Czeladzi.

Utracone pieniądze

Ostatni wniosek tyczy się największej inwestycji, a więc krytego basenu na terenie nieużywanego budynku warsztatów mechanicznych w byłej kopalni Saturn. Koszt to 28 milionów złotych, z czego 2,8 miliona ma pochodzić ze wkładu własnego miasta.

Burmistrz Czeladzi ma nadzieję, że wcześniej utracone przez samorząd pieniądze choć w części wrócą w postaci wsparcia inwestycji.

Miejmy nadzieję, że znów chociaż jeden wniosek uzyska dofinansowanie, i przynajmniej część utraconych przez miasto pieniędzy wróci do naszego miasta. A może na Nowym Ładzie zyskamy i dofinansowanie uzyska także na przykład warta 28 milionów pływalnia. Poczekajmy, zobaczymy – mówi Zbigniew Szaleniec.

Jak podkreśla przez zmiany podatkowe związane z „Polskim Ładem” miasto straciło około 15 milionów dochodów. W ubiegłorocznym naborze do programu Czeladź otrzymała dofinansowanie w wysokości 4,6 milionów na remont ulicy Ogrodowej, co stanowi około 50 proc. wartości inwestycji.